ITA โรงพยาบาลเชียงยืน

ITA โรงพยาบาลเชียงยืน

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
การอำนวยความสะดวกและการให้บริการประชาชน 16 มีนาคม 2563 เขียนโดย Khomsan 24
การจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงพยาบาลเชียงยืน 16 มีนาคม 2563 เขียนโดย Nitiphoom 27
มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานการฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือ 16 มีนาคม 2563 เขียนโดย Khomsan 29
การอบรมให้ความรู้ผลประโยชน์ทับซ้อน 16 มีนาคม 2563 เขียนโดย Nitiphoom 28
การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 16 มีนาคม 2563 เขียนโดย Khomsan 27
การจัดการความเสี่ยงและผลประโยชน์ทับซ้อน 16 มีนาคม 2563 เขียนโดย Nitiphoom 25
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 16 มีนาคม 2563 เขียนโดย Nitiphoom 24
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี2562 16 มีนาคม 2563 เขียนโดย Khomsan 32
การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ 16 มีนาคม 2563 เขียนโดย Nitiphoom 24
การเสริมสร้างวัฒนธรรมค่านิยมสุจริตโรงพยาบาลเชียงยืน 16 มีนาคม 2563 เขียนโดย Nitiphoom 26
Contribute!
Books!
Shop!

Copyright © 2011-2013, Chiang yun Hospital.