ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป

เข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ด้วยโรงพยาบาลเชียงยืน   มีความประสงค์ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ดังรายละเอียด