ITA โรงพยาบาลเชียงยืน

ITA โรงพยาบาลเชียงยืน

ITA โรงพยาบาลเชียงยืน

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
EB20 การจัดการความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน 15 มีนาคม 2564 เขียนโดย Nitiphoom 21
EB23 การรวมกลุ่มของบุคลากร 15 มีนาคม 2564 เขียนโดย Nitiphoom 16
EB6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 15 มีนาคม 2564 เขียนโดย Nitiphoom 15
EB5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ปี 2564 (สขร.1) 17 ธันวาคม 2563 เขียนโดย นิติภูมิ บัววิชัยศิลป์ 67
EB5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ปี 2564 (สขร.1) 17 ธันวาคม 2563 เขียนโดย นิติภูมิ บัววิชัยศิลป์ 36
EB3หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2563 17 ธันวาคม 2563 เขียนโดย นิติภูมิ บัววิชัยศิลป์ 93
EB4 หน่วยงานมีมาตรการและวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส่ในการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2564 17 ธันวาคม 2563 เขียนโดย นิติภูมิ บัววิชัยศิลป์ 60
EB1 การกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 2564 17 ธันวาคม 2563 เขียนโดย Nitiphoom 135
EB2 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 2564 17 ธันวาคม 2563 เขียนโดย Nitiphoom 124
ITA โรงพยาบาลเชียงยืน 2564 17 ธันวาคม 2563 เขียนโดย นิติภูมิ บัววิชัยศิลป์ 91
Contribute!
Books!
Shop!

Copyright © 2011-2013, Chiang yun Hospital.