ITA โรงพยาบาลเชียงยืน

ITA โรงพยาบาลเชียงยืน

ITA โรงพยาบาลเชียงยืน

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
แผนการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลเชียงยืน 2564 14 ธันวาคม 2563 เขียนโดย Nitiphoom 62
นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานปี2564 14 ธันวาคม 2563 เขียนโดย Nitiphoom 112
การอำนวยความสะดวกและการให้บริการประชาชน 16 มีนาคม 2563 เขียนโดย Khomsan 50
การจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงพยาบาลเชียงยืน 16 มีนาคม 2563 เขียนโดย Nitiphoom 52
มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานการฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือ 16 มีนาคม 2563 เขียนโดย Khomsan 54
การอบรมให้ความรู้ผลประโยชน์ทับซ้อน 16 มีนาคม 2563 เขียนโดย Nitiphoom 51
การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 16 มีนาคม 2563 เขียนโดย Khomsan 51
การจัดการความเสี่ยงและผลประโยชน์ทับซ้อน 16 มีนาคม 2563 เขียนโดย Nitiphoom 47
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 16 มีนาคม 2563 เขียนโดย Nitiphoom 50
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี2562 16 มีนาคม 2563 เขียนโดย Khomsan 57
Contribute!
Books!
Shop!

Copyright © 2011-2013, Chiang yun Hospital.