ITA โรงพยาบาลเชียงยืน

ITA โรงพยาบาลเชียงยืน

ITA โรงพยาบาลเชียงยืน

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ 16 มีนาคม 2563 เขียนโดย Nitiphoom 45
การเสริมสร้างวัฒนธรรมค่านิยมสุจริตโรงพยาบาลเชียงยืน 16 มีนาคม 2563 เขียนโดย Nitiphoom 49
มาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในระดับที่ต้องปรับปรุงตนเองประจำปีงบประมาณ2563 16 มีนาคม 2563 เขียนโดย Khomsan 50
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน 16 มีนาคม 2563 เขียนโดย Nitiphoom 47
การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี2563 16 มีนาคม 2563 เขียนโดย Khomsan 41
การเผยแพร่เจตจำนงสุจริต 16 มีนาคม 2563 เขียนโดย Nitiphoom 49
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานปี 2562 16 มีนาคม 2563 เขียนโดย Khomsan 81
แผนปฏิบัติราชการประจำปี2563 16 มีนาคม 2563 เขียนโดย Khomsan 45
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมจัดทำแผนงานโครงการภารกิจหลัก 12 มีนาคม 2563 เขียนโดย Nitiphoom 47
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมจัดทำแผนงานโครงการภารกิจหลัก 12 มีนาคม 2563 เขียนโดย Nitiphoom 38
Contribute!
Books!
Shop!

Copyright © 2011-2013, Chiang yun Hospital.