ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

LOGO Chy HOS

EB13 มาตรการป้องกันการรับสินบน

EB13 1บันทึกข้อความลงนามประกาศ

EB13 2ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน

EB13 3หลักฐานแจ้งเวียน

EB13 4บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตามและรายงานสรุปผล

 

 

 

Contribute!
Books!
Shop!

Copyright © 2011-2013, Chiang yun Hospital.