ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

LOGO Chy HOS

EB17 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและชมรมจริยธรรม

eb17 1.บันทึกรายงานและขอขึ้นเว็บ แผนป้องกันปราบปราม และแผนชมรมจริยธรรม

eb17 2.แผนป้องกันปราบปรามและโครงการ

eb17 3.แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม

 

  

 

 

 

 

Contribute!
Books!
Shop!

Copyright © 2011-2013, Chiang yun Hospital.