ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

LOGO Chy HOS

EB18 การกำกับติดตามแผนปราบปรามการทุจริตและชมรมจริยธรรม

eb18 1.1รายงานผลการติดตามแผนป้องกันปราบปราม

eb18 1.2บันทึกรายงานและขอเผยแพร่

eb18 2.1 รายงานผลติดตามแผนจริธรรม

eb18 2.1แบบ2

eb18 2.1แบบ3

eb18 2.2บันทึกข้อความรายงานและขอขึ้นเว็บ

Contribute!
Books!
Shop!

Copyright © 2011-2013, Chiang yun Hospital.