ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

LOGO Chy HOS

EB14 การจัดทำแนวทางการใช้ทรัพย์สินทางราชการ

EB14(1)บันทึกข้อความลงนามประกาศ และขออนุญาตเผยแพร่

EB14(2)ประกาศแนวทางปฏิบัติเกี่ยงกับการยืมพัสดุ ภายในสถานที่ของรัฐ

EB14(3)ประกาศแนวทางปฏิบัติเกี่ยงกับการยืมพัสดุ ระหว่างรัฐ

EB14(4)หนังสือแจ้งเวียน

 

Contribute!
Books!
Shop!

Copyright © 2011-2013, Chiang yun Hospital.