Loading...

โรงพยาบาลเชียงยืน

เป็นสถานบริการสุขภาพที่มีได้มาตรฐาน ประชาชนมีสุขภาพดี บุคลากรมีความสุข

ทุกภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน

EGP

ลำดับ
วันที่
ชื่อเรื่อง
ไฟล์แนบ
1
20/09/2566 ประกวดราคาเช่าเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2023-09-201e04ea788cece6a45b22bcd860f86d91
2
20/09/2566 ประกวดราคาเช่าเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2023-09-2014ca19a42226ff93a38431dd32d0c7cc
3
19/09/2566 เช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา 2023-09-19b8ecefe7216b8dd014b94b6fd32eb3d2
4
19/09/2566 จ้างเปลี่ยนหลังคาห้องประชุม พื้นที่ ๔๓๔ ตรม. พร้อมติดรางน้ำฝน ความยาว ๔๕ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-09-1962a1e5a193bb274ee9d4b415c0cbdd19
5
16/09/2566 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-09-165e7da5c6bb6db6b02ae83c7729022f53
6
13/09/2566 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-09-13439a5ac01ddd97a0a4de71a52a0dc70f
7
08/09/2566 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมเคาน์เตอร์จ่ายยา โรงพยาบาลเชียงยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-09-0848e9acd57754bf652c7dd0dcc4cf6f4e
8
08/09/2566 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-09-083b19871a94ba8fae5e63e6aba51faa8c
9
07/09/2566 เช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา 2023-09-07e294d04be6999e384b481aca3e209322
10
07/09/2566 เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเลือดอัตโนมัติพร้อมน้ำยา 2023-09-077e62739894ccd38d99cecea227861cd0
11
06/09/2566 จ้างจ้างเหมาติดฟิมล์กระจกห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-09-0666b16b9e667333c172fd471f5f8f34a6
12
05/09/2566 ประกวดราคาซื้อซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2023-09-050232c4dfc91b397041290f51292681d6
13
29/08/2566 ซื้อวัสดุอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-08-290f5a0404b7dccda7dc0305daded8e373
14
24/08/2566 ประกวดราคาซื้อซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2023-08-24168b969041e3d9fa26ff6fe7c3092d7e
15
24/08/2566 ประกวดราคาซื้อซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2023-08-241d59e9a9a0a018b05e106a391d9aa4e6
16
19/08/2566 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าโรงพยาบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-08-19b14758b1802ab486fbd92d7b8e3ceecd
17
17/08/2566 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (๑๐ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-08-175775cd3e47fd8e685e308e916c4b6c74
18
16/08/2566 เหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน ๑ โครงการ (จำนวน ๒๐,๗๑๐ ครั้ง) 2023-08-16f087549a6f7dddd5065c697c7d486ffb
19
13/08/2566 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าโรงพยาบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-08-136263ac9012cdbcfddbc5d3ee84b83adc
20
10/08/2566 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-08-101a8996c865d0bde7b00bfa9fdeb018c3
21
08/08/2566 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-08-082b3044abbbf0a18edd7bdcd6dc115933
22
04/08/2566 ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-08-04e17eacd66136d06ac225f5ca623b401f
23
25/07/2566 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมเคาน์เตอร์จ่ายยา โรงพยาบาลเชียงยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-07-255346b4b56c56b512bb350cfd0306dd93
24
18/07/2566 จ้างเหมาฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมสิทธิ สปสช. วันที่ ๑-๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-07-184b601a2bbeec2d57fa16a5ac18351511
25
18/07/2566 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-07-18f423f1865deca5624cd644ca48c3b688
26
18/07/2566 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงระบบตู้ไฟ ๓ เฟส และไฟแสงสว่างหน้าโรงพยาบาลเชียงยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-07-184c785b651a32e52dad28457102c5b5ba
27
11/07/2566 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-07-1128c4278ba7cf325b011c29c96394d270
28
10/07/2566 ซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ 2023-07-1032a175485765af35af2676902325fa15
29
10/07/2566 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-07-1061397ffc0a79d8c7234df315cb85760d
30
10/07/2566 จ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายภายในโรงพยาบาลเชียงยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-07-10d66bed0fab74efc2425ee6c911f1554a
31
07/07/2566 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-07-0773151640c40aa680baae6eaf2c7cc7d4
32
06/07/2566 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-07-06988d8c7d60e7b81028a18c2ee7b16e01
33
05/07/2566 จ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายภายในโรงพยาบาลเชียงยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-07-054bacc3ec94a9c1fbe86e74a3b349c77f
34
05/07/2566 จ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายภายในโรงพยาบาลเชียงยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-07-05e927983c9e1e8519f3a2758457e16359
35
04/07/2566 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-07-042a2af97c20f4fb28403f7ea31f11a4d9
36
04/07/2566 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-07-04427a541dded127623d4b3b9145a823eb
37
03/07/2566 จ้างเหมาบริการทำฟันปลอม จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-07-03d2f14715cc4bbb8e8b17bf1686336337
38
30/06/2566 ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-06-3041e979e924f137bf223399511e4416eb
39
30/06/2566 ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-06-303008a6d91c24e0abfca2e0b51dcba073
40
29/06/2566 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-06-291d30e6d75fa402691c0e27585a379907
41
29/06/2566 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-06-29a18b630f0f9f9ee2ab2b21ac7e9d1553
42
07/06/2566 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-06-076c0e4c83464781866d5f2907b3afd217
43
02/06/2566 ซื้อวัสดุวิทยาศาตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-06-02df33b17994294d8a4ca2e951c3f6f629
44
02/06/2566 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-06-02b01d8c69bb71583d8c6af3518dd29b09
45
02/06/2566 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-06-02c87409463b3a3b9cc7ebcea49298e70b
46
01/06/2566 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-06-019979eaf321001e047efc74755c3b6e29
47
18/05/2566 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-05-18a76eaac291070dbfe18b87a2202de12b
48
10/05/2566 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-05-103991390a8ffc9f4007da94dcf58ad316
49
08/05/2566 ซื้อเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด ๑ สาย จำนวน ๘ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-05-081777bd8bf560e28c1b2f0936ad037a10
50
02/05/2566 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-05-02e0268324483d9488ef7ca8dca5670ac2
51
01/05/2566 จ้างเหมาบริการทำฟันปลอม จำนวน ๔๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-05-01edab9865af830a6ad610e6d1717dbaac
52
26/04/2566 ซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิค พร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-04-26b9d5a60a789593aef33881442c728c0b
53
26/04/2566 ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ วัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดอุณหภูมิร่างกาย พร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-04-268a48db680249f37d562031a48477c3f2
54
18/04/2566 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-04-185cf94bebde320d55aa3bf67972e0a15a
55
17/04/2566 ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ วัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดอุณหภูมิร่างกาย พร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-04-1731d3536c613689bee396113339c77392
56
17/04/2566 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-04-172ca83cab89c10d63558a7b3d94b2206b
57
17/04/2566 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-04-1762bfe1700fa80d818a349dfcaec929d3
58
16/04/2566 ซื้อเครื่องฟังเสียงหัวใจเด็กในครรภ์สำหรับ ศูนย์สุขภาพชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-04-169218aaf4df8f58c6c17522d64c20f3e8
59
16/04/2566 ซื้อเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด ๑ สาย จำนวน ๘ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-04-16885bf3e68e0cf9c22e1e17cf74ffa4a9
60
11/04/2566 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-04-1132ba863fe4ab73b2d3caa71987c76803
61
11/04/2566 จ้างจ้างเหมาพิมพ์แบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-04-11ecd1e0a84c208aceb4278b03657ebc4f
62
30/03/2566 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-03-30aab6ad5f8d8ad6f052093de24b79fc4f
63
29/03/2566 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-03-2905b5e62aeb1d2a874d360be9ab304d4c
64
23/03/2566 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-03-238995aece762392d3377f41812604a4e2
65
23/03/2566 ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-03-237edfffebe58d841aa632e89c4e37bce1
66
23/03/2566 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-03-235069228d02f32a02048aee4a48d3635b
67
22/03/2566 จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงห้องประชุม สสอ.เชียงยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-03-22fd87a217ca306605d3bb019a914fc235
68
20/03/2566 ซื้อวัสดุทันตกรรมจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-03-20be890a154184768a468631219c3220c3
69
17/03/2566 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-03-17e96e7e7ecfbcbd780c6e9ff6b6b04497
70
16/03/2566 จ้างจ้างเหมาตัด/ถอนต้นไม้และปรับภูมิทัศน์ ภายในโรงพยาบาลเชียงยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-03-16b01d70357b62897d00743458d964efd0
71
16/03/2566 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-03-16e816c51541231db96b769d7eec3c49fc
72
16/03/2566 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-03-16c18ce1efe2262927aaeba53e8c77704b
73
16/03/2566 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-03-1620baf3a8ff00d24412cb05f45f8848eb
74
15/03/2566 จ้างจ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าหลัก ๓ เฟส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-03-155e9c1332f1b2553bb34adef097faf265
75
14/03/2566 ซื้อเครื่องปรับอากาศ ๔ทิศทาง ขนาด ๒๕๐๐๐ บีทียู ระบบอินเวอร์เตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-03-1409ece8280c1fd2aec8feeacba9ee34f1
76
14/03/2566 ซื้อปั๊มน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-03-14d99e77de29cb741e341af7315e081208
77
14/03/2566 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-03-141955312ccf072e3dba50c7bc59d0c4c1
78
14/03/2566 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-03-146b7eed77d5f1729c3f246839ba57cc75
79
14/03/2566 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-03-14a9d6e0149a5ee5d45fb83ad0da39bc74
80
14/03/2566 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-03-14978a95eeea47b28e869ebb87ac7ae509
81
14/03/2566 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-03-1427926bb4f5b9f11870d91cbd41ed9b99
82
14/03/2566 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-03-14cd12251ee4bc28012596961dd30176ce
83
14/03/2566 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-03-14db2f6f42974537858b0fddbedfd4ded8
84
14/03/2566 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-03-144a199fe41e6979d74d70ba313633bd7b
85
14/03/2566 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-03-140607908aa3eb90cdff258e4444ca7942
86
14/03/2566 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-03-1487cf0f526a1bfb23833bc856ed3c5184
87
14/03/2566 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-03-1475e6a77496575e222789015476b5252d
88
14/03/2566 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-03-148c77de7ee37a2b158329eec53d9b72b0
89
14/03/2566 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-03-14c6d9f3d8dba9747c3839ebc86df21cd6
90
14/03/2566 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-03-14cc8fb1423b65913a72d5c201e8f708d9
91
14/03/2566 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-03-14a155168b776c60475b4462e4994dafb1
92
10/03/2566 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-03-10a2ef69ee9933686af2faf8ac73ce3e90
93
10/03/2566 ซื้อถุงขยะแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-03-10a69ae9185a987a1f5aefeedcf09ce05f
94
10/03/2566 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-03-10216d12ee520c0c1677115b786a2aba9f
95
10/03/2566 จ้างจ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อไปเผาทำลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-03-10d8e3374297c516603ff01d0fba9d40b5
96
09/03/2566 จ้างจ้างเหมารถตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-03-093ef3c9edb8296aef635b357fa3f95186
97
08/03/2566 จ้างจ้างเหมาฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม สิทธิ สปสช. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-03-08affffa4aca3036d9f7b13c412420b0f5
98
03/03/2566 จ้างเหมาบริการทำฟันปลอม จำนวน ๕๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-03-03be03dfb24b168dc940b533a9745e06c2
99
03/03/2566 ซื้อวัสดุทันตกรรมจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-03-03dd345210b7488bffb09b23f9fee2039a
100
03/03/2566 ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-03-03134ea3e605acf85a0d8d64782410260b
101
03/03/2566 ซื้อถุงขยะดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-03-0365e6f9354c66252897fd659d91b53d3d
102
02/03/2566 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-03-0216117d374f89cea1a3da539b08a6a8ad
103
02/03/2566 จ้างจ้างเหมาพิมพ์แบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-03-02b7feb92b52bc7bcb5d4d7ea3f7bafa00
104
02/03/2566 จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงหลังคาและฝ้าห้องประชุม โรงพยาบาลเชียงยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-03-0222b7573ea5ed1433253e34210eadef4d
105
02/03/2566 จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงห้องประชุม สสอ.เชียงยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-03-029c087b958d2dac8fb26a34a7ff13b9f2
106
02/03/2566 ซื้อกระติกเก็บเลือดพร้อมล้อลาก ขนาด ๔๗ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-03-02806e2008d6eca12c6e719192b4989f7f
107
02/03/2566 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-03-0251111b1b188cde9557d887a040b489b3
108
02/03/2566 ซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-03-02e6edfef31784e1bf1573ec399d2e6491
109
02/03/2566 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-03-02055e0144d3687d2264586b33f521361a
110
02/03/2566 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-03-021e60a9d71e3520bd5565f60db65e92bb
111
02/03/2566 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-03-02f4f593b7a72747ae485fb1be0d3d3113
112
02/03/2566 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-03-02af72984aee98ea2ba551937f1b39df59
113
02/03/2566 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-03-02a6c199cb2d674ced6a9daf12d46d11d9
114
02/03/2566 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-03-02c5346587f33ec61e6317e08790bf0bdc
115
02/03/2566 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-03-02234bbe6e76d373d8209a190a0b85e7e0
116
02/03/2566 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-03-029b4c330ff1238d7c69b558e7d9f9e751
117
02/03/2566 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-03-02f52b8b438512f18b7e0f0e29cf52fa26
118
02/03/2566 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-03-02612b0c971c36bfb5f2f9f999976dd832
119
02/03/2566 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-03-02566f30d2036721fc5d8a1810b1ee0214
120
02/03/2566 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-03-02c9f43f7bfe820b7c68887839318a5adf
121
02/03/2566 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-03-02811d0224fc7a9feae7336d3b043ba97f
122
01/03/2566 ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-03-012633c72b0dee1c6c600e32653f1b2b89
123
01/03/2566 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-03-012ab8163941c33e05946e1559937984e9
124
01/03/2566 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-03-018903f8bd1cf6d64cc5b41a7d71931f06
125
01/03/2566 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-03-014c0a046eeea30ba5837135a7a4d6ca8c
126
01/03/2566 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-03-01b5db81e95ea30e8851b0dbe00db31480
127
01/03/2566 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-03-019d76e7a6b55e599888c3e31ec24cca82
128
01/03/2566 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-03-01e7e1c09d5304e3b8372c27e08e06a696
129
28/02/2566 จ้างจ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-02-282447b1a2753af8473958dba54faba4cb
130
28/02/2566 จ้างจ้างเหมาฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม สิทธิ สปสช. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-02-280002e01b53eae27759d4aa0aeaa6b27f
131
28/02/2566 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-02-289522b194c1ecd6f09eade0f2230e58c6
132
28/02/2566 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-02-28669113230885d8ea42bf352e32bdd639
133
28/02/2566 ซื้อเครื่องฟังเสียงหัวใจเด็กในครรภ์สำหรับ ศูนย์สุขภาพชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-02-282f4823c098e40731825fc7d9197054ee
134
28/02/2566 ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ วัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดอุณหภูมิร่างกาย พร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-02-289b1c379d74ea0d149a1fb110ba93a1dd
135
24/02/2566 ซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิค พร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-02-24b59ad65d6b9c9daf975bb0370a8339fd
136
23/02/2566 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-02-2354e5ae6ff42217e069bc6c45a7da46c4
137
22/02/2566 จ้างจ้างเหมาฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม สิทธิ สปสช. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-02-221f666d8a3307bf8e4565917a0dbbec1e
138
22/02/2566 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-02-226fdba2f1013d54e9801c839dd437eb26
139
22/02/2566 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-02-223a1180ecb320c77fe3a63a1f2752a252
140
17/02/2566 ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-02-17f7c94a722c9c6c31fb06527eb1263e3d
141
16/02/2566 จ้างจ้างเหมาฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม สิทธิ ประกันสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-02-160d38e3b8305622b3fc2d76c8221c2ae9
142
16/02/2566 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-02-168273786aa4247a693b3f91906f028527
143
16/02/2566 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-02-167e5a2e114484f83f1068e71530a01dfa
144
16/02/2566 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-02-1662786be0530b4de022fddb9f8181de19
145
16/02/2566 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-02-167ea9bd36af414043b9edda41e9b61226
146
15/02/2566 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-02-1508f5e9a76565b49dc20ce5590e945087
147
15/02/2566 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-02-154299e6e562cbbbe5f6290240eaacdfaa
148
15/02/2566 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-02-152938d1f9a5c01f1e01939942ae63d34c
149
15/02/2566 ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-02-158474caaf2188d3d839de474509e7ccaf
150
15/02/2566 ซื้อบันไดข้างเตียงตรวจโรคแสตนเลส 2 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-02-15ea271b7f206f8b9cfcc0168476265585
151
15/02/2566 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (๕๑ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-02-15646664fb34fbe3a436ee00a5ce4d9dd2
152
15/02/2566 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-02-15c6bcf272cfcff8698571a9504107e471
153
15/02/2566 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-02-158411b5b3aef7a7b7ad2aa386e3669204
154
15/02/2566 ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-02-15529049a044504d5246e249a80391851c
155
15/02/2566 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-02-1588a299622746ed1ab053a210f7909d27
156
15/02/2566 ซื้อสมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-02-15115cacff3f35e989b92e672cf1d96aae
157
14/02/2566 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงท่อเมนส่งน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-02-14b55e1ea6aee82bd6385f5efa3cdaeb48
158
14/02/2566 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-02-14995e3f137dd07f7ca301881f2d40a8ab
159
14/02/2566 จ้างจ้างเหมาฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม สิทธิ สปสช. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-02-1411407332efff59908fdb47e73aa04b5b
160
14/02/2566 ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-02-141264ac4bcf201493ceb91e48054c050b
161
14/02/2566 ซื้อวัสดุอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-02-14138fac47aed8ae98836973c512331ed2
162
14/02/2566 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-02-1417f1fe9462cb0d2b6529ae7377b428a1
163
14/02/2566 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-02-14b276f3cf5992e9d9ab49fc37b0d6ff3e
164
14/02/2566 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-02-14fd8b50fb07661d18f3709ec4de616d0f
165
14/02/2566 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-02-14801089812e1b38a10c743abbd4724f35
166
14/02/2566 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-02-1416a8ea6bb5bc60178962e36074ce76c1
167
14/02/2566 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-02-14ab484ad0290cd7a55a6fddebe97ff336
168
13/02/2566 จ้างจ้างเหมาฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม สิทธิ เบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-02-137b0984fb4172f1cfaba410c0f3879cfc
169
10/02/2566 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-02-109eedc23b00a9df661d221f1d9e05d832
170
10/02/2566 ซื้อออกซิเจนเหลว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-02-10bd8903fa4aa236124fe6e8d427b629d2
171
09/02/2566 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-02-09dcf6e50f4a63150b4fa567f341f4a34a
172
07/02/2566 ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-02-07e1e47d17dc1861dcd1dfb2e05e26c4c1
173
07/02/2566 ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-02-07c4e660c5b6371be8038c83996056e3ba
174
07/02/2566 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-02-07bfba1baf0a63dfa6e1a837b607cb81b3
175
07/02/2566 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-02-076cdf66e4a422ad8188fba3f908ac5d9b
176
07/02/2566 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-02-07f223d4af33b1e6b83049967c347b9b07
177
07/02/2566 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-02-073a203cdc99cc165df3f9b5502d88275a
178
07/02/2566 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-02-07b4270037bef6b6f8c3ca02f43c1396f7
179
07/02/2566 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-02-07a89802f1507b5c991a01e5cecdebd586
180
07/02/2566 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-02-07a32dd0c690e9d1cb19b975a26d47dbc5
181
07/02/2566 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-02-0718ac01d4412e3f18daa5b5c9dd76f314
182
07/02/2566 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-02-070b5bb98e6e731c6e2a2a7b6e2a01cc5a
183
07/02/2566 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-02-072ccce9a5ff0978871459457d9bfc13f6
184
07/02/2566 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-02-07d6baf7eae9c23469ff12a43f63342cb7
185
07/02/2566 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-02-073c845bcf23d41858662e5cc1a73a3082
186
07/02/2566 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-02-073d3663d8e2a7a9899ab351105eec56e4
187
07/02/2566 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-02-070cd49cbb9cf1bcad8ca24ee640b4d2be
188
07/02/2566 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-02-07ea3e4ede21aa6baada34579230dd398c
189
07/02/2566 จ้างจ้างเหมาฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม สิทธิ สปสช. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-02-07e99c1194404edde8e468445edee6ce17
190
07/02/2566 ซื้อเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด ๑ สาย จำนวน ๘ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-02-0744fa19321ab27bf254a241290e5c86ba
191
07/02/2566 ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-02-07b495f5389a7e63f5aff7d792f9b8cc10
192
03/02/2566 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์การแพทย์ฺ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-02-0324c38e2792d97dda53e6e497a2f517e7
193
03/02/2566 จ้างจ้างเหมาพิมพ์แบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-02-03cf0bb5956c942874d36ed84fa9a5be53
194
03/02/2566 จ้างเหมาบริการทำฟันปลอม จำนวน ๔๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-02-030ebf3fa902c62aa64f181ebf074a885a
195
03/02/2566 ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-02-036057ee2fac61de93f62a6f15e6a5c092
196
03/02/2566 ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-02-033c8e775b1135f7dfc30debec51460456
197
03/02/2566 ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-02-0305e718191e0c8891c343a431dca4c47a
198
02/02/2566 จ้างซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-02-02acf381d756548803270a2f7a72460e93
199
02/02/2566 จ้างทำห้องเก็บพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-02-025d66b46091996188bde9261fd6937559
200
02/02/2566 ซื้อปลอกหมอนสีขาว พร้อมพิมพ์ตัวอักษร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-02-0263db46bdf5dd514be853cbc26a9552a1
201
02/02/2566 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-02-02daed0aae754d8465b550a02c5f930d06
202
02/02/2566 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-02-021e47258d2be34a27212c00e659b1ddd6
203
02/02/2566 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-02-0207cb3fbec89de482a4a8c9b43e9bf1f5
204
02/02/2566 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-02-02d2b3455f5fe83547c1386b50009a4655
205
02/02/2566 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-02-0210defe824a284f2b716ed907ae8f90c6
206
02/02/2566 จ้างจ้างเหมาถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-02-027d1e608bf0ff501f4dc9a762126b3b41
207
02/02/2566 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-02-02d8ffb2f5fba5acd2d49fe1fa39548e82
208
02/02/2566 ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-02-02499ab234b1ac2bc5dd40dbf99b4ea7f6
209
02/02/2566 ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-02-02e19b479b64e17d9b6045d5ed6f21a46a
210
02/02/2566 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-02-024dd0d8e77ad13ca921fd0a231af760f1
211
02/02/2566 ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-02-02ec78d82b62254fc2a83bfc8a9c715a62
212
01/02/2566 ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-02-01b7932f8f71dbccf6c399ca179d135aa0
213
01/02/2566 ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-02-01e518f3808591314bc00da96b9bc64dce
214
01/02/2566 ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-02-019c7f52b101d96d7484770c9bf4b209ca
215
01/02/2566 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-02-0152ac2ef6a61a86dbb71097def50503e1
216
01/02/2566 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-02-010e11c735639071ad526043dafb133018
217
26/01/2566 จ้างจ้างเหมาฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-01-266fc7ccb2e9e9cf45d4822500e315752d
218
25/01/2566 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-01-2595ae07305776c8249fd1074247a1ed31
219
21/01/2566 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-01-21b58c1672bfb1c82d2ed62651db7c216a
220
19/01/2566 จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-01-1993003a987e942a10076a1bd36ddc2327
221
17/01/2566 ซื้อโปรแกรมระบบทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-01-1779ae4c765c6374a25ad09c2ecdf4cb53
222
12/01/2566 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2023-01-12da891f2ab3d92ef470a0dc64d16b2b9a
223
12/01/2566 จ้างจ้างเหมาพิมพ์แบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-01-1262ee0abb25a9ee2044da80e5e15f6a00
224
11/01/2566 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-01-1143c1f0603abf77abccf9d35b482c6d03
225
10/01/2566 ซื้อเวชัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-01-1024a9e1d801f01b4760a14625cc4ce630
226
06/01/2566 จ้างจ้างเหมาฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-01-0641986e82c3f62407d174cc90ded1489d
227
04/01/2566 เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ 2023-01-0411c00350181a83176d9a20271cf8f860
228
03/01/2566 ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-01-03dd22da8e00a8771761b0fd93de676d66
229
29/12/2565 ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-12-29aa44612201e7a68364ff033605ca4bae
230
29/12/2565 ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-12-29dcf5c52940146d37bfe793d15ad40ded
231
23/12/2565 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2022-12-23bce1f03d84b57ed1292d34fa1826a4b6
232
23/12/2565 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2022-12-238148838ce5f680b86e154995da47996a
233
23/12/2565 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2022-12-233d90872bc480d0cd8bc7f3a75674187a
234
23/12/2565 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2022-12-23e2f243129419130bba88cc661065c21f
235
22/12/2565 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-12-221fe8d4e02ca0e45b20ff8306f32857c7
236
22/12/2565 จ้างจ้างเหมาพิมพ์แบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-12-222068791c80c3633a885e4fddf11a377c
237
22/12/2565 ซื้อน้ำยาตรวจความสมบูรณ์ของเลือด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-12-2238c1e18944f19434121acb0cd971b97a
238
20/12/2565 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-12-20ca118a82998961eb8aece3543c4e8372
239
20/12/2565 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-12-20ad5c00153a60a17e7f734fbda9207d76
240
19/12/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-12-19101a452ff3c4f30f5ce1185cfa34b4c0
241
13/12/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-12-132918905e5d0f32942256e9cb1f34865a
242
13/12/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-12-13b560b09e79a380486886b297a860b88f
243
07/12/2565 ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-12-07691adf0c2b857027248487cdf3f7b105
244
07/12/2565 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-12-07b51a628eef49bb60471c1bfbc0bbc032
245
07/12/2565 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-12-07ad937c77d0baa39815f43607ba09257a
246
07/12/2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-12-07f52097b10b1b571c61e9c1dbc8047b64
247
07/12/2565 ซื้อน้ำยาตรวจความสมบูรณ์ของเลือด เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-12-073b01d2f113afd624d1690a6eab927ae7
248
07/12/2565 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ฺ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-12-07548e8fc012495f28a76bf2bdae79f8ef
249
23/11/2565 จ้างจ้างเหมาพิมพ์แบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-11-2333a7deabef25fd090b7120fbc4b96629
250
19/11/2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-11-19932a8f4c2ef04c4af05c994241a3142f
251
18/11/2565 ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-11-18ed7197882de799d454b26bb5418e25b5
252
17/11/2565 ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-11-17bf2dffb7e07c41d93791aa823f179a2b
253
17/11/2565 ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-11-17cbc8d8e9b3f208254d417ba837c4d5cf
254
17/11/2565 จ้างเหมาบริการทำฟันปลอม จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-11-17d2f9f98c14147d0ba0405e5dfc866578
255
17/11/2565 ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-11-17499c7da1ca8035c377a358c6d519935e
256
15/11/2565 วัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ 2022-11-15bc5345815f52988dea4f90934a0c17a7
257
11/11/2565 ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-11-1160684d0149b94e1de98dca0f0a23da84
258
10/11/2565 จ้างจ้างเหมาพิมพ์แบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-11-100b1550069a731f6b5281e8b4df4e2411
259
08/11/2565 ซื้อPS Test Tube 13x100 mm,1000 Pcs. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-11-08236172eed1a30405da4fef2f43cccef8
260
08/11/2565 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-11-08b2c05457ac371436a52800348400ec3f
261
03/11/2565 จ้างจ้างเหมาพิมพ์แบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-11-03110b417b19d84dfcf1e257f55be6b5f5
262
03/11/2565 ซื้อคลอรีนน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-11-03ade5f16cd56bd8fa77c7e21ed556e7fd
263
02/11/2565 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-11-02ff3e17239734abd5183497c99ab2b9b1
264
02/11/2565 ซื้อวัสดุการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-11-02b76c7ca51fc9d027d1a1758610804bb9
265
02/11/2565 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-11-027210aeabcaa5453a0c6dad0500fea6b6
266
31/10/2565 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-10-31c6c0d8b8c2a1fbcf4c5a82bad83b2216
267
27/10/2565 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-10-27875bedf903480008afb0cbc817080aa6
268
27/10/2565 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-10-270f6e7936807ea2d78d5af53dd1f1a185
269
18/10/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-10-18ae450a2a0f0dd7ae44cb6ef813ae17b1
270
18/10/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-10-1805535bb299f041f5cc084160ddd9fa82
271
18/10/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-10-18e7ee5bbcbe10eaa9c5040e671f3cdf81
272
18/10/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-10-1884ae8919974138d932f2e49df7814359
273
18/10/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-10-18483539806a5b6a41d072f2958e490a05
274
13/10/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-10-13d0ed3e8c0a90529cf370bc51f47ce326
275
12/10/2565 จ้างจ้างเหมาปรับภูมิทัศน์รอบอาคารสถานที่ภายในโรงพยาบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-10-124be8ba5cb78d72afef566650bb2f4896
276
10/10/2565 ซื้อเก้าอี้สำนักงาน หนังสีดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-10-105ae8ae86cdd4d7ee911849809c09fc76
277
10/10/2565 ซื้อจอโปรเจคเตอร์แบบมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๑๒๐ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-10-10861568b1b417ae48b88b7d173a00cf8e
278
10/10/2565 ซื้อตู้เย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-10-10668af48810a52181a9b724ae62642a2c
279
10/10/2565 ซื้อรถเข็นจ่ายยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-10-10a6a649fd31275b99c27b4c9ed070a2ca
280
05/10/2565 จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-10-057614e37aed0d1184d311375a82895555
281
04/10/2565 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-10-04463c1d3ba06a912b1c7d07c4d39696d8
282
04/10/2565 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-10-04679d89bb5b421d79f57861e0e527a72b
283
04/10/2565 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-10-04f6275e8d52803a78c6894eae4007f79b
284
04/10/2565 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-10-04f2cb5143eeef4929c724f2855d5b1f44
285
04/10/2565 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-10-04272f92170344c8b4a0cfe1e605ffccd8
286
04/10/2565 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-10-0402c66b53b356bbad1221235fd6eb325d
287
04/10/2565 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-10-04e85bbd22376400cb673566d4e70a933d
288
04/10/2565 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-10-0428171ae834410a2e2674a43eb4be410a
289
23/09/2565 ซื้อออกซิเจนเหลว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-09-2349a3b17995c162269e2d7f4d96195849
290
22/09/2565 จ้างจ้างเหมาฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-09-22f7bd3cf48bd8522e9e8bbc3ad2d58a5e
291
21/09/2565 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมฝ้าเพดานพร้อมทาสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-09-21caa1e44626c55b9b891288375bca587e
292
21/09/2565 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมตะแกรงพร้อมทาสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-09-2130a436dc5158a166988a53336d6db23c
293
15/09/2565 ซื้อโคมไฟหัวเสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-09-159c2c5708bdbbca41da39a96fa6d8776e
294
15/09/2565 ซื้อชุดเตียงนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-09-15d2d1b117f75d3becb4e210a41019b97e
295
15/09/2565 ซื้อรถเข็นทำแผล แบบ ๓ ลิ้นชัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-09-15b1651fe6a8fd2cc3eec95406c9376c6d
296
13/09/2565 จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-09-133c638956a34e0da283a17a900714f48b
297
13/09/2565 จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-09-13f559e4eaaade8276ce44ade78371c555
298
13/09/2565 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-09-13d67c6d9e2f9b8ef984055be24197979f
299
13/09/2565 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-09-139b227f4d24a99bb16e7a4f6f14ff5d5d
300
09/09/2565 จ้างจ้างเหมาปรับภูมิทัศน์อาคารสถานที่ภายในโรงพยาบาลเชียงยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-09-091e623b0725a17e8d4e46502513a3a4a7
301
09/09/2565 จ้างจ้างเหมาพิมพ์แบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-09-096e228ce027c81767e79c14103137682e
302
07/09/2565 จ้างจ้างเหมาติดตั้งปั๊มหอยโข่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-09-077bc42a909f1d8e26a8b92fc395dd1138
303
06/09/2565 จ้างเหมาบริการทำฟันปลอม จำนวน ๔๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-09-06b5babe520b117c97f57c645d53d9d85c
304
02/09/2565 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-09-02c164225a393ad641aee19fcb1612c387
305
02/09/2565 จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-09-02951233785e463ae834d6d89a06d0ea09
306
31/08/2565 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-08-314f062ef1acf4f1fc42b73e0702ba1c9e
307
24/08/2565 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-08-24e3e5c689a038b410370bacee5b758cbc
308
19/08/2565 ซื้อผ้ายาง ๒ หน้า (เขียง-แดง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-08-19121ca8c86ea32965945c71b373260b63
309
06/08/2565 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-08-0602bca52c090a26efb03fe22bb9fc2865
310
27/07/2565 จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-273cc3487753270ee45e15d3d14a0e0ef9
311
27/07/2565 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-2720191c5fe4e34f3e267856d1accacf87
312
27/07/2565 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-2764a118397063fc1b9dc057b3596f7fea
313
27/07/2565 ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-27a3a22e1ba62e7fd05193eb56dd395122
314
27/07/2565 ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-2781801823640d27b228c3c6bde6b12f46
315
26/07/2565 จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-2628d70e6b8698624e6444d28487099f1e
316
21/07/2565 จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๘ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-21f1c47503550de635b0232de4dd1bee98
317
21/07/2565 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-21b206d75fa90f73674e540ec1f6a8708a
318
20/07/2565 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-20cfc11d5970097cc83f6a73fbbea18177
319
19/07/2565 จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-19e126f3d6872e1c16025a34496b24b1fc
320
19/07/2565 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-196438c71c02b91e7142e3afeda6179edd
321
19/07/2565 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-196c768f0102056da06b55497ff3493762
322
19/07/2565 ซื้อเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-191a8022be44a9546bbb04cdcb52963f31
323
19/07/2565 ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-198d43657fd02878fdb2d512028ea5d97a
324
19/07/2565 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-192978e561dc021984169623ec25383b29
325
19/07/2565 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-19a17ef45125b6a24a6a4419ae2b2e3735
326
19/07/2565 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-19bc1da7d0f5765c888a186ef8d8f0e350
327
19/07/2565 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-196ae64c6550d61b70390c3ce86771a875
328
19/07/2565 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-19e598a52361f08520f4c29dc62eb0663c
329
19/07/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-19c95495fcde3de511480be6ec53c39b38
330
19/07/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-19ef3a61459820f5c0d212ac73cad8ffc6
331
19/07/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-1939b53a476fbbed2ce9a89689a2784d5c
332
19/07/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-19fc7f777268de46a8b08508d45bb3e8d6
333
19/07/2565 ซื้อออกซิเจนเหลว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-19afa9b92f96e4dac2733abc3d3146a2c0
334
18/07/2565 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-1808d32e8b9306ca2fb07de6dbd9a35978
335
18/07/2565 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-18b879d810449e9536963d56e49d5eb701
336
12/07/2565 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-12eac99abaea582a5175408977d4a66faa
337
12/07/2565 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมห้องแถวพักเจ้าหน้าที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-1280358b6532bea6ab128f648fc455ce41
338
12/07/2565 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารผู้ป่วยในชาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-12f389987c5f8e79c59847f92113002722
339
12/07/2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-124936a00fd5d4bd4fd7270552015616b8
340
12/07/2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-123d4bb1b4e6daca616bef47f95eadbf32
341
12/07/2565 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-12e35099610137724098e540023ea34bae
342
11/07/2565 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมปั้มน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-113c5b598b21f4b6024234c48806d8acb4
343
11/07/2565 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมห้องเก็บสารกรองประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-1133bce8d7ef42fe041ffbaaeae9a9d600
344
11/07/2565 จ้างจ้างเหมาติดตั้งปั๊มน้ำบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-11d96462078b85c708e640ea8a4918bb76
345
08/07/2565 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงห้องประชุม ตึกส่งเสริมสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-08ef1fbafbbdf82da7d6f5b0ac072abed2
346
07/07/2565 ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-07655812c191d7dd2d0f53af8c055cc42b
347
06/07/2565 ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-06ea71c2bf7be31ba7bb623c21afa38b31
348
06/07/2565 ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-060b694832d6850016dd4750ce979167a5
349
05/07/2565 ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-05791f1b757589e9695328633dfde1dd8d
350
05/07/2565 ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-058e901e00cce117f29b830538ced7c1c0
351
04/07/2565 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาอาคารส่งเสริมสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-04f71134e089f6f2dc627eec89527167d1
352
04/07/2565 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-04992e8e3f97696c26d58b5bb6904a8f60
353
04/07/2565 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-04a8d8239efa3c60bb53c983d4f9af8208
354
04/07/2565 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-0415353b71840e1fab85982a452dcfa8f7
355
04/07/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-040f6fae62f0cd1365e4161e08fc8d0099
356
04/07/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-0490ca0815f61e8b3c747f4721bf0f733f
357
04/07/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-04c9a4b6d7860c6c11e8272816beae5b87
358
04/07/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-048c87a7e4fea23f2941199b49429e440d
359
04/07/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-04eb689d6ff67e86d4716252d253c69c90
360
04/07/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-0447d3dd98197c14d2a593720221a2743c
361
04/07/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-0402575ec283c392678b9db3584588e62b
362
04/07/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-043b451ad5cb89f6b984cfd4f6fecd5e40
363
04/07/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-040a5fb376bf09fd4f7d48272022bced8d
364
04/07/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-04b7e38c7e8ddcd4c2405d87636e025f7b
365
04/07/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-042c146b18fe43a1d63a3ae2173e45a674
366
04/07/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-0456a57dea82d6b3f85ed5b01ebc0baf1c
367
04/07/2565 เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ 2022-07-041f7198e9d29d2b8d00cfd4244e1ec489
368
01/07/2565 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-01ae53e829312fa8404a91f79f0fea3bfd
369
01/07/2565 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-011fa900bb352ca8785382f554a82cca53
370
01/07/2565 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-013412d7997b2e80b6fd522e754e277078
371
30/06/2565 จ้างจ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อไปเผาทำลาย ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-30fcd53743effbe66e029877036fa11a6e
372
30/06/2565 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมร่องระบายน้ำเสีย รอบอาคารส่งเสริมสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-303268302dc6ff13fe39eb0da48ae5f1e7
373
30/06/2565 เช่าเช่าชุดรับและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล (DR) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-30054ce9900ece1b98b646950af6c820ac
374
30/06/2565 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-302718ccd9abd82ca3ac3bd9619721d465
375
30/06/2565 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-30a9887a1d5820b8335dc714d11a8e90a5
376
30/06/2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-3064bc4476b39ea43b6ed92a5ad0bcc743
377
24/06/2565 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงห้องประชุม รพ.สต.บ้านแฝก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-24c1c0e66c5ed4350296a5ffbabf3e21cc
378
24/06/2565 จ้างเหมาบริการทำฟันปลอม จำนวน ๔๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-24a247e5705c34b4d03fbc74adadb9872b
379
24/06/2565 จ้างเหมาบริการทำฟันปลอม จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-2467f2ac26a25f74077d088f14f6153034
380
24/06/2565 ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-2424e9254060bd3392e3a8ed4a751c6ab0
381
24/06/2565 ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-246a0bafd66d36bc3339df87750b04962f
382
24/06/2565 ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-24f59ec3651b736759ecd27e23c265c7df
383
24/06/2565 ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-248f4fd92119b824b8caf8738aeba16696
384
24/06/2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-248207b75351d7c80808fed98112cee8e9
385
23/06/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-233c2ef2b38edd2d1d17743e1192e231fc
386
21/06/2565 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-21ba52d89e8c8f66c76b634693ff3700ae
387
21/06/2565 จ้างจ้างเหมาทำที่พัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-21e1d91f50606573f6fd1df849a2ab773d
388
21/06/2565 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-218a9d8796db8fb2a5cb97c89651658677
389
21/06/2565 ซื้อปั๊มน้ำอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-212471d41dc909679f5875fc51586851a4
390
21/06/2565 ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-21bbfe9f8f9efb1c7abf5977cbac9eac3d
391
21/06/2565 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-21e06e439bc7c2d9527733ea18eb04ab2f
392
21/06/2565 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-21152a8dd8ad8f26d1f60c900d11930b0b
393
21/06/2565 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-21f4ca9296294c316c19c75a3ba7d43635
394
21/06/2565 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-217b447cb5c7661a1bf9046268987072e6
395
21/06/2565 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-21546551fc376023975a80a57d8aeceeea
396
21/06/2565 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-215e8264a68313a8aa43bc96c62e914931
397
21/06/2565 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-2184aed898bf75195c2f5c04785c8c9067
398
21/06/2565 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-217195bc679f8dccf2b6f0ea0066f911c0
399
21/06/2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-21c2d68561eb29463c399441ada9e3a1b9
400
21/06/2565 ซื้อสมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-2163fe19ab538b024cb983fb55c191cac2
401
21/06/2565 ซื้อออกซิเจนเหลว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-21b9b8413cccb93f8f0ec5d042ff24cff7
402
17/06/2565 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-1725a1fa3e5558b957c87b70dba0086e5d
403
17/06/2565 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-17e58040497a80869cbcfdf73da979f759
404
17/06/2565 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-173d0202a17c01d9afcd8e54fa0ae69319
405
17/06/2565 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-170c176c321cdacb7652618396283b57af
406
17/06/2565 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-173e03dbd09d98c90ee4d51319c333f081
407
17/06/2565 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-179ec6a39e2b05c577759d73a0fe1d63e2
408
17/06/2565 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-173ea006864aa7f6bbabfc7553c0b8b47a
409
16/06/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-163999f09866d9741448073cbeceea7834
410
16/06/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-16eca431be577fbdc63c2c211ba48dda05
411
16/06/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-16b05b4ddc7485d7bb638361e41060e738
412
16/06/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-16d193a647267b21a2f8f01a9df22c6a56
413
16/06/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-1622b392462ee10283587858c1b9f2d3b7
414
16/06/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-16e9dbf2c68ee9d3c4892ed2a8711f157f
415
16/06/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-16acb4a6bf1e6eb2f66f809b30fc15d2c2
416
16/06/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-16f48258331b1f8757c5324ae2feca3538
417
16/06/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-1610c4f7cf1a8635e3bbb0ad09b010b9c4
418
16/06/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-161c12e3ec9e5b4b4e25fa0c9a79db627e
419
16/06/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-1623b97d67ef273282d4c85a68416bf09e
420
16/06/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-16f3e1af7476c5273939549653801ea234
421
16/06/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-1601c4315d653be45b37751c62900a012f
422
16/06/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-1654c220f859a9e13e06a0e9f928b1f863
423
16/06/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-1602ffd5f05fe01df23c6d0ce62ff42556
424
16/06/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-16ce95d50de38871a776bb6926899f2ebe
425
16/06/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-1604db98ab9602fe58de35c7487c19a069
426
16/06/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-16285b51668db34185f371f1d917a12159
427
16/06/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-166cd8978d2d572302f63d402300d916ee
428
16/06/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-16ac3c90a2f1ac9e2f8e31526d368bbba1
429
15/06/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-155c83714f7c3c1d59d36dd4abbc301149
430
15/06/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-159e1e023010e464f9791473adcd661c8b
431
14/06/2565 ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-14996b62c3ce4555eb28f7d31b6f0b16ce
432
14/06/2565 ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค วันที่ ๑๖-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-14ea5a3665b9c61eb1eeadc0e4376e6677
433
13/06/2565 จ้างจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-13022c78692275ad96ee3e4f2365c96c4c
434
10/06/2565 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงท่อระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-1084d8ee0cbf0474405c378e5b264f26e9
435
10/06/2565 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-1031ddcef9c4d525ea1bbb34ca604d8238
436
10/06/2565 จ้างจ้างเหมาติดตั้งตู้เก็บเสื้อผ้าผู้ป่วย แบบติดผนัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-10a4bdbffb522253d608d245b4fc9dfb9e
437
10/06/2565 จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-10d1ba89ab5fa642a095cd9bc7394727a9
438
10/06/2565 ซื้อถุงขยะแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-1020dcc86d03e4650540eff6b2eea4d09d
439
10/06/2565 ซื้อปั๊มน้ำอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-108ede2f0b5b0b6638070281e57dd5513c
440
10/06/2565 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-104a062dad702cd88db9e1f62848238aaf
441
08/06/2565 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในโรงพยาบาลเชียงยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-0875a34f634f18aac18f5479e6bfd527ee
442
07/06/2565 จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-074efa8d35bc56231f91b9d7f2db617314
443
07/06/2565 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-07f07a43f856de81e8ad65ddf11bb5bb46
444
06/06/2565 จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-062ee0b91d303c3b3d2d84dea841641cfb
445
06/06/2565 จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-0638859f7287c3e40583f123b3c302cd0b
446
06/06/2565 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-06603729aaff63d377c2039b1585dfee2b
447
02/06/2565 จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในโรงพยาบาลเชียงยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-027d054fdb271e6fefd8c8728a3f995e8c
448
02/06/2565 จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-028d25e039a75168d0008d5fe08fa8f34a
449
02/06/2565 จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-02771dcd7d08b361159cc9effdbd2f5559
450
02/06/2565 จ้างเหมาบริการทำฟันปลอม จำนวน ๓๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-02689536b85446ecb8a55eb179a9186378
451
02/06/2565 ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-025a1845b7b47bd68942a9bc5c80585958
452
02/06/2565 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-0207f06f3a6eaa9a5b080eef803aa024fb
453
02/06/2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-026b0a7522d2127d09bc3fafea49d77e1a
454
02/06/2565 ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-020a52e969b2189675bfe6548aa819ef75
455
02/06/2565 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-02d6e080f72b27b16741dd15dde61477ae
456
02/06/2565 ซื้อออกซิเจนเหลว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-02457a4f74c389382a212e523249f7c137
457
01/06/2565 จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-01e224caaee52f51e49bbec2121e68904e
458
01/06/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-01097d578b84146fd4ea3a75652f5e5a8b
459
31/05/2565 จ้างขนย้ายขยะติดเชื้อไปเผาทำลาย ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-31f115a1a0ddcfabb3ec14d6e6cf35aee0
460
31/05/2565 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในโรงพยาบาลเชียงยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-3192f7eb61cec112281c04acc194d3ed69
461
31/05/2565 จ้างจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-31e2c851821c040ae231ab805b9512b1a6
462
31/05/2565 จ้างซัก อบ รีดผ้าผู้ป่วย ประจำวันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-31cda6dffcde567aaa67c064542c01cfee
463
31/05/2565 จ้างพิมพ์เอกสาร ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-31823d6ec092e33f6e45506b329f73e2ad
464
31/05/2565 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในโรงพยาบาลเชียงยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-31367e8f86ed86ae07e2e6970d4136be1c
465
31/05/2565 เช่าชุดรับและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล (DR) ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-311b80c4ba59c20918170f90ca8f01aad1
466
31/05/2565 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-3195c1053eb277adda7d799d0e3341fd14
467
31/05/2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-31fe233a50b4cd3ffd84cdc80f7ff8a24b
468
31/05/2565 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-31092408c95d8ea44a2445dfa1f4e0e729
469
31/05/2565 ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค ประเภทอาหารสด เพื่อใช้ในการปรุงประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วยพิเศษ/สามัญ ระหว่างวันที่ ๑-๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-31bc10152a9861902b42fdc55acd3e6983
470
30/05/2565 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-302309aea3749789bc1f55846de1e6ff99
471
30/05/2565 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-30bbdd4ad209111d1e2b65832265e3de50
472
30/05/2565 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-30acb06998c3b41d3000bc74c8e5ee18d8
473
30/05/2565 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-301024009c31404862aba1facf1f9af3db
474
30/05/2565 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-30b42d516ded968137a10b37e86a5b15ae
475
30/05/2565 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-30efd0f29ef84b693a555f8c341b319785
476
27/05/2565 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-274acee2568b229ae4bb44f43cfada08dd
477
26/05/2565 จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-26997d107d3c40aa0c147136aad5f3dbb4
478
26/05/2565 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-2646d7267c1a37f2647d79c61832a4cb35
479
25/05/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-254dc8fffd707fc15ef02faa74eb91e54d
480
25/05/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-251c84a06e8877317255d832c1998a7200
481
25/05/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-25f51d09aea752a94830d3d7c8676aedfe
482
25/05/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-25d1951a0d1df80b72a248e58b692cb87a
483
25/05/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-2527539a3a881c706e3cb24715a91f6610
484
19/05/2565 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-196462bd65c7e9e6abb1bf42f3bf8523ee
485
19/05/2565 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-1975bb3ef1427416738f4bcb6451fd27ec
486
19/05/2565 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-19e7d95e7c7ec5c239fa63d0fd911b70d4
487
19/05/2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-19efaa24f0baf187b66344dacb397c6fd4
488
18/05/2565 ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-18f83a60b7f033768854fe61d5d8210157
489
18/05/2565 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-18f3f904dc7868b3c472687afe79c22e89
490
18/05/2565 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-180da5cff6d5326e5ba8371dfb6d93af12
491
18/05/2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-18a6d7b3402b657fea667822050a828a65
492
18/05/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-18481d3693e192d35d5f587367878d8903
493
18/05/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-18e66a5ccb53ae5784cb0416a3c374c106
494
18/05/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-18ff2a2b645e4d80b5960d1d0e6aa14a98
495
18/05/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-188135eadfc784ad68fb62cd170604ba91
496
18/05/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-18ee803d0e6285406e7fc194752c85d357
497
18/05/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-18a2b0b3ec50b51d47a997b6ede2ea1a38
498
18/05/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-18d2c5ffa73670785971cfd7effa466fde
499
18/05/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-1812265dfbae0ffc677345c14037ce8af8
500
18/05/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-18e2d539cad7f9d35bf446cbfa13d728cf
501
18/05/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-181f33360d79c0a1d608c6014e438521b0
502
18/05/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-189835d3eb8d1db57674cd68205c90c6de
503
17/05/2565 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-17abf1417d303d07d11bc25a319f09b278
504
17/05/2565 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-17b2b689a3485a65fd0d098eaf25c9188f
505
17/05/2565 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-17c2df4c28e594bf98980721fcd92b4dde
506
17/05/2565 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-1709d49604b9fb1e3e28c1f3726cce42c3
507
17/05/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-17578600b443fdc3754af0840e0242ff69
508
12/05/2565 จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงระบบน้ำ RO โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-12b0c9e1b575cb139c3a342b76f68342fe
509
12/05/2565 จ้างซ่อมแซมฝ้าและโคมไฟภายในห้องแยกโรค อาคารผู้ป่วยนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-12d405de3259d1ed1e995940ba1fe7fc10
510
12/05/2565 จ้างซ่อมแซมระบบดูดควันโรงครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-12294f78cf1dc2924fe14ebfd475e6f455
511
12/05/2565 จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-12ed969cb1a84cdec0f125865475d43f21
512
12/05/2565 จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-12cf2d2b7f5992eed4219a45f0bb890b80
513
12/05/2565 จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-12da8688ef3b88e7d3427709550651a940
514
12/05/2565 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-12b4062aef0e89dc02c98658db9b22fc4f
515
12/05/2565 ซื้อซื้อวัสดุเครื่องบริโภค ประเภทอาหารสด เพื่อใช้ในการปรุงประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วยพิเศษ/สามัญ ระหว่างวันที่ ๑๘-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-12619504236af0ff8d79e1818e6c50efeb
516
11/05/2565 จ้างตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย,ระบบน้ำประปา,ระบบน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-11487d1642da7ec964fcdb4d441adf7f13
517
11/05/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-11f74ae203c4aa5de0423793b593c02f15
518
09/05/2565 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-097c4248c94ef7aa00e52c124a28d128a3
519
06/05/2565 จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-06686fe14e993366fecafb3c79fd9caf98
520
06/05/2565 ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-0625066b51ecf1c3e14948ed92a73e285b
521
06/05/2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-06b01ec43bd6985aa48fcfab2b3c89f1cc
522
05/05/2565 ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-05afe5fd170e8f4d9b1d958cc5a15992be
523
05/05/2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-0586b5e8bfce962f63e23cb85d18e5ba56
524
05/05/2565 จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-05ea5dcd325dee29f8584285eaa531992b
525
03/05/2565 จ้างจ้างเหมาจัดทำสวนสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-035021638829760e49a6579865fcd03da4
526
03/05/2565 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาพร้อมเปลี่ยนฝ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-03473eed57c80cc09a74aca71516173fb1
527
03/05/2565 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-0307758d01063379a7c4f0dd92e4d233ad
528
03/05/2565 จ้างจ้างเหมาพิมพ์แบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-03bc8eb02736667eee993b5579922dfb74
529
03/05/2565 จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-03b21dbbe7fab2ae44b5f1d4b939f6eaa0
530
03/05/2565 จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-03180e75e37bf05dc27130a3e758d4bb02
531
03/05/2565 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-03b360b10210c6b21eb12406ea6b388a78
532
03/05/2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-03f7a8dce77ab531c22674f6193bddb8f4
533
03/05/2565 ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-032138fca723f6e483dd9e006b9d0a1505
534
03/05/2565 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-037e213b64b7f26bc8cea7b49ddb8c468e
535
03/05/2565 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-03e0dffda9bdc9714a8b0dcddb40512a36
536
03/05/2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-03a2ad360e31375e5581aedc0f726e043d
537
02/05/2565 ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค ประเภทอาหารสด เพื่อใช้ในการปรุงประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วยพิเศษ/สามัญ ระหว่างวันที่ ๓-๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-02cba8f55f6f04bb1c13704261f7126002
538
02/05/2565 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-021bd585562dab2ee486447c2573eb9287
539
02/05/2565 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-02ff2d869faed56113e0b6e1ccf2c48be4
540
02/05/2565 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-023c65896c0e21d8983d73afec7da03e9a
541
02/05/2565 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-02940180654530ddbda3df80358909018f
542
02/05/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-0290832515777970f2831f111e750a2a93
543
02/05/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-022f9300d0c2c524c993e3e65b2c50387b
544
02/05/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-02440ec14c1add6c954c1ed252ade6e7ca
545
02/05/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-021a991d06a2693d6ee642c12deca180dc
546
02/05/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-022cef628942269fd366ad34be4a5a99a4
547
02/05/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-02ec23987ea5c59a15ace0dca1d6004674
548
02/05/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-02d5e319b93882a2e4c0e8b810d7599b22
549
02/05/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-0282ec49e4c885e40e696ed37fb1952f38
550
02/05/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-02c151451395cadf1aefd346146f63acd3
551
02/05/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-02d56edb333275475057a2c036714158ef
552
02/05/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-024c27d60e1f79361f5bc7efc50720e9be
553
02/05/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-0275432866388a9d8cf27fdfd8ee96a523
554
02/05/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-02ec9916e2a6b1b2d62e522fa4fad40ebe
555
02/05/2565 ซื้อออกซิเจนเหลว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-025e99e8b65fb4ae1e0aab76074fb17a0f
556
29/04/2565 จ้างขนย้ายขยะติดเชื้อไปเผาทำลาย วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-29b2796509270a9d365b3eaf72f93cf7d7
557
29/04/2565 จ้างจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-29e39e15524492449f79ff540e13a3e2a4
558
29/04/2565 จ้างจ้างเหมาพิมพ์เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-29ba4fbe0f952397029e79329b5047a365
559
29/04/2565 จ้างซัก อบ รีดผ้าผู้ป่วย ประจำวันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-29f3d36acb4155be0e9043dc02bc1081a0
560
29/04/2565 จ้างเหมาบริการทำฟันปลอม จำนวน ๓๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-29fdd6ba72ea3661e84a7b7597261d475d
561
29/04/2565 เช่าชุดรับและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล (DR) ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-29ec77c28c8a870abfbdfa439263a0363a
562
29/04/2565 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-29ac42ba420449a54efc5f46ccac860794
563
27/04/2565 จ้างจ้างเหมาปรับปรุงรั้วตาข่ายถัก รพ.สต.บ้านเหล่าบัวบาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-276c1b327e2981af82dc58af4443262304
564
26/04/2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-26852281dbdcb5d40c653691e0943ca3f8
565
21/04/2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-21c2b051a7e9eafd8fbdf83d7ae4e23da4
566
21/04/2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-2132e0fb4ee2859a4872a3a6c3136022b9
567
20/04/2565 จ้างเหมาพิมพ์แบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-2027db48c0469e0371be11e96d970ea953
568
20/04/2565 ซื้อน้ำยาล้างจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-203de514d4a4338f4d5a1aa16c987432ec
569
20/04/2565 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-20309fad0cdf4f72f3a968eeb69f020997
570
20/04/2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-200cebef6a30985a2af635a98de3260fe9
571
19/04/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-19bfde301dfd141c5ffc5beb82232be089
572
19/04/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-190b3f97a8b2931b5abec1c67effceb2bd
573
19/04/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-198391ed727125708002a77035fbc894e1
574
19/04/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-19fbda793db4b1ea07488a228e33644861
575
19/04/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-199432a3f2a577afd6198bee55013c350d
576
19/04/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-19908c54e4d2a19a9ba98c7c64548e4928
577
19/04/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-19664e7b2844bfeef7c1e3d15029f7821d
578
19/04/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-194dcc3986a4c4ffa129d7d2d9cd6576fa
579
19/04/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-19df7098250215f381a8964871801e3c0c
580
19/04/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-19f4db7b92859024a1f030313b85b04226
581
19/04/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-19975a71183fe225b3b08dba47ddacbc73
582
18/04/2565 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-18e5521e53abb39c744e91f18886fa5aef
583
18/04/2565 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-1806d34ee2b2005789a9847387126170d2
584
18/04/2565 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-18e79703f6f0596aafe23951a2c31b0d42
585
18/04/2565 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-18a6b23820b2eb3f717f1172e6c8edf9e2
586
18/04/2565 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-18b5c0bc3f439585e09ad417656e9065d9
587
18/04/2565 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-18297153ded4cb581432df43e5d190e325
588
12/04/2565 จ้างทำเสาธงชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-12a635420485a509e61a8b3e006b7761f9
589
12/04/2565 จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-12c42930b0e08d66c330ff28fc7fa4db26
590
12/04/2565 จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-128c8054db93e003d9679af7f7bad234e4
591
12/04/2565 ซื้อCOVID-๑๙ Rapid antigen test kit ๒๕ test โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-12a87bcc358249d51cfdca0e44cd3b978c
592
12/04/2565 ซื้อผ้าฝ้ายฟอกขาวหน้า ๖๐ พิมพ์ตัวอักษร ม้วนละ ๖๐ หลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-126a9a1f6f16e02eb6a258b331d5dadc91
593
12/04/2565 ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (ชุดถุงยังชีพสำหรับผู้ป่วยโควิด -๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-120a7afc0fa02a8abe031faef5b96cc244
594
12/04/2565 ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (ชุดถุงยังชีพสำหรับผู้ป่วยโควิด-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-12ffc9d7c805a15fcff52c5c22eb7dc334
595
12/04/2565 ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (ชุดถุงยังชีพสำหรับผู้ป่วยโควิด-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-120b2c9f1703f176ca9e172c8812775969
596
12/04/2565 ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค ระหว่างวันทีท ๑๙ เมษายน - ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-12c3009e1b51e2faee87c7ca1abda6aa3f
597
12/04/2565 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-126b08454bc4d335c141b3ecfcc02b5b70
598
12/04/2565 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-128601374b3674edfbc5b3c8e889f9d159
599
12/04/2565 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ฺ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-12496b49cacbf2b9e19cee708c1ffba5f6
600
12/04/2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-12a07de4800d2937a2c97605b8fef242fa
601
12/04/2565 ซื้อเสื้อผู้ป่วยสามัญ พร้อมพิมพ์อักษร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-12582c229d913158ea8250d96a15e0270e
602
11/04/2565 จ้างจ้างเหมาพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน ๑ รายการ-บัตรตรวจโรค โรงพยาบาลเชียงยืน-สมุดประจำตัวผู้ป่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-11618a5ebac3781e328824a6b8bb783516
603
11/04/2565 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-11f6ecba799edc10b70808b082907382d3
604
11/04/2565 ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (ถุงยังชีพสำหรับผู้ป่วยโควิด-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-11040bfd7e7d4a8980122cc8ca83a068d4
605
07/04/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-070dc12a510d218674a82e2092fa16f635
606
05/04/2565 จ้างการจ้างเหมาพิมพ์แบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-0596e7a181512689f8f019244fe9947887
607
05/04/2565 ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (ถุงยังชีพสำหรับผู้ป่วยโควิด-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-057166ddfa9290a216f051905e0e9f0a02
608
05/04/2565 ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-0549d045cbe973c52d63c9b3d1b81f5e90
609
05/04/2565 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-053344689c7d6fec73170767262a485c73
610
05/04/2565 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-058e68685ab7d4b3d7ace0ac22fb3738a4
611
05/04/2565 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-0564d92e8f8cc680ed8c34078bb5e1360c
612
05/04/2565 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-051e324a0c6938d3736229d8d83e4d6f4f
613
05/04/2565 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-05b2c81600f290c8dcc6379c6d6fc52b11
614
05/04/2565 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-0513f42ece6c5529ab2c1f9e677471bcf2
615
05/04/2565 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-059e8ad8d7f87859b2b8f5685ce5e5dfd8
616
05/04/2565 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-054554b549627e1ef067dd917660dc5b62
617
05/04/2565 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-05632e0f3da6eff5abd145598d2bb3f9ee
618
05/04/2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-0581fadf39151ea9cfd427d7d873bc81d1
619
05/04/2565 ซื้อสมุนไพร จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-05361341dbeb92824f9428f0f9312da529
620
05/04/2565 ซื้อออกซิเจนเหลว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-0552e3054d6691a33d36a8d9320f9a67d0
621
04/04/2565 ซื้อผ้าฝ้ายฟอกขาวหน้า ๖๐ พิมพ์ตัวอักษร ม้วนละ ๖๐ หลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-04e8a84e4037d9c2552fb950c77e064e6b
622
04/04/2565 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-040eae0c2c2de8afca272a10b78eeafd84
623
01/04/2565 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสำรอง โรงพยาบาลเชียงยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-014bde75714de8c430e70c644348e42bae
624
01/04/2565 ซื้อ  วัสดุเครื่องบริโภค (ถุงยังชีพสำหรับผู้ป่วยโรคโควิด-๑๙)                       โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-0117df72b720dd24d62c06524e28e4fcd7
625
01/04/2565 ซื้อโต๊ะพับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-01aa7bada155694a446c15cdb009090831
626
01/04/2565 ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (ถุงยังชีพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-01d514b752b559b9236b3a62bd626636ec
627
01/04/2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-01df474a4ffa3f3e34b0259ddd1d9cd056
628
31/03/2565 จ้างขนย้ายขยะติดเชื้อไปเผาทำลาย ประจำวันที่ ๑-๔๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-31e69285ed118cbff504f2ceb94d055874
629
31/03/2565 จ้างจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-3116022dd6cbebae84c04af51d63beeab3
630
31/03/2565 จ้างจ้างเหมาพิมพ์แบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-31d6643967b0f1dc2821cb946bebdd6c9f
631
31/03/2565 จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-315ee266a1151f433e69327dbf99872b17
632
31/03/2565 จ้างซัก อบ รีดผ้าผู้ป่วย ประจำวันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-31c051b4b043e7c7967a6372418e942c5c
633
31/03/2565 จ้างถ่ายเอกสาร ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-31cadb5ca0145cf8a4ed4e61e80d218480
634
31/03/2565 จ้างทำตราประทับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-31214fb41aae5b486e45d1cce6ffc350d4
635
31/03/2565 จ้างพิมพ์เอกสาร ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-318cc2a4874938a53a8fbf94738ad05355
636
31/03/2565 ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค วันที่ ๑-๑๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-316760bba62fe92b810bca991752aad4c6
637
31/03/2565 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-316b34d829a81dd64a992c648f70749362
638
31/03/2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-31448483162beb12773f710f353d29e7c4
639
31/03/2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-31aed9389e69a4219c144d62b28941d9a3
640
31/03/2565 จ้างจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-3193e95d7b2625c182ec685f7f15ccb8dc
641
30/03/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-302b09b653cc29703e9ca2f4b2631b101c
642
30/03/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-30539962bba5d6c0e8b8cb807ae218ec90
643
30/03/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-3041898ddadc299aa7f3d55d174141ae70
644
30/03/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-301df5782acb556c780326d15a57ea4907
645
30/03/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-301991e7acf447f81b2687d0cae16833d3
646
30/03/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-30d55c550b7fdf7c092a846a0de2fb3094
647
30/03/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-308c10a2d1b7ba05faef59df2ed7561c67
648
30/03/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-3001b84aad165aae47ba176b7ea676deff
649
30/03/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-30040f023d2e92a6dabf2395972772acb0
650
30/03/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-300026a901eeea49ac12e04beb91e07e6c
651
30/03/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-30d2d254e427478aa3e115a3501c43cb5e
652
30/03/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-30e4039583aebb701b861662289a4e351c
653
29/03/2565 จ้างเหมาบริการทำฟันปลอม จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-29f9c4d635043aa8d6a44b84a197dcde37
654
29/03/2565 ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-2993d69e47bda1292160243f96f47651d8
655
29/03/2565 ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-29bd6d86402d91e805f86d4e5dbea4fb49
656
29/03/2565 ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-29059cec5ee0c76c8441d4393fb9938506
657
28/03/2565 ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-28727bfedb09011248a3aa8562a016d25a
658
25/03/2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รานการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-25bf838a8aabb0ee1d55fb9f24d0ff8132
659
25/03/2565 ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-258b9dec4f88760a86707ea87fb5d23902
660
25/03/2565 ซื้อชุดผู้ป่วยสามัญ (เสื้อ+กางเกง) พร้อมพิมพ์อักษร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-25dce8085a39bc820753980ddba0b3885e
661
25/03/2565 ซื้อผ้าถุงผู้ป่วยสามัญ พร้อมพิมพ์อักษร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-2567d97409ad1cd4e3031b7f555276dc27
662
25/03/2565 ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-25dac424e7d2ddb2954dac1aaf429e15ef
663
24/03/2565 ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (ถุงยังชีพสำหรับผู้ป่วยโรคโควิด-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-24c5a998329ad1c214e3223832c5d9af50
664
24/03/2565 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-241d406676d14e75110c87dc14826d7dde
665
24/03/2565 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-244e99766ef248767ddf41d74ced6d6287
666
24/03/2565 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-2407da8c8d5c2bd452862a03baa3da7382
667
24/03/2565 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหลังบ้านพักแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-24b9ccd59d6002f834af4f1ab5c298a504
668
23/03/2565 ซื้อถ่าน ขนาด ๓ เอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-23f63aff0eed5ab47ef9c3767355ca20be
669
23/03/2565 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-23f72f978dd096546e39dff88ad485537a
670
23/03/2565 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-23b5646f772701a814e9faf438475aef93
671
23/03/2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-23fdee138f71a27491850d50ddb84562d7
672
22/03/2565 จ้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร รพ.สต.บ้านหนองซอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-22c3b197698ad8013c9efc923298cc14a7
673
22/03/2565 ซื้อโทรศัพท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-22eb803bc8d739450a056cac4f0e515d09
674
22/03/2565 ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (ถุงยังชีพสำหรับผู้ป่วยโควิด ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-228a2b650de08e21df63c2be6b6273f9f6
675
21/03/2565 ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-2135efe9f1c0ea802b27e4f152c3e4e6e6
676
21/03/2565 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-217439a09289f8cd9f1c9fa3c25d22457b
677
16/03/2565 จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-162779f025ca6c5d39e333fd53b9209421
678
15/03/2565 ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (ถุงยังชีพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-15321fcd01d10ae328d9a4f2dc5a32988e
679
15/03/2565 ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (ถุงยังชีพสำหรับผู้ป่วยโควิด-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-156e5ba06093917332fdf8a43fb29a4265
680
15/03/2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รานการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-15e8dcde60516bfabaf8456c2d7080d065
681
15/03/2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-15d7248bb731551e287fda7e119abf1f59
682
15/03/2565 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-15e1326afad4bd948b41b5db07e7bca9b2
683
15/03/2565 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-15eba251f569f81b67f5c526eecd4504b6
684
15/03/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-154a2d45510efd498fd5c7635ff0cd0b2a
685
15/03/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-157691d67ad48be33a0ff63c92e54ee5eb
686
15/03/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-15033871794b12b539ba0c0b8ac2cef4e9
687
15/03/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-1579080e16270d14ae89742f0917e5e6c7
688
15/03/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-15302dd2c5238cc8d312c08c97a58f0eea
689
15/03/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-155ff58146495d8cebb042fbd4e7e1a015
690
15/03/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-15763c5d73f1370c41972344433d06fa84
691
15/03/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-15620cb0dee267e5292808df57017e1876
692
15/03/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-156a8ccf160c793d8cc21985c022eab22b
693
15/03/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-15d912eec8bbc06265a3ce5c001ca35fdb
694
15/03/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-15bfe0b7dc5edf934169b94a7722f44780
695
15/03/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-153f1012c69c11061ead14f921a3fbe889
696
15/03/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-15a31de7cd3e5a4b635added7729f4f16a
697
15/03/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-152e05152271db16b39d5b72ce47fd9013
698
14/03/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-14d27ae010c65259638fe3f54403185d33
699
14/03/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-140b9ede2c09630a7238221b2584ebf72c
700
11/03/2565 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-1115d7bdbaab574935c65417bbe5c793a9
701
11/03/2565 ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค วันที่ ๑๕-๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-117bb21483b6004ec03ce1fde61fd46acc
702
10/03/2565 จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-107d99f1a7175a7e42378af4bb972de0c6
703
10/03/2565 จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-102b2faf8da19d3243eacce1815dc92f2b
704
10/03/2565 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-10fa55ff1633e715d82cfff21205a4bca7
705
09/03/2565 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2022-03-09a251c36a6a1d6317769e04be8e6c75e4
706
08/03/2565 จ้างจ้างเหมาพิมพ์แบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-089b9871b6c867978f7384f5820b749d17
707
04/03/2565 จ้างจ้างเหมาพิมพ์แบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-046d70899b24142ecd11d9850bdc5b982c
708
04/03/2565 ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-040fdd917295cf7e51715b27d23f8fd25f
709
04/03/2565 ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-0492dd754f2e7e19706c47632f0e9b14b1
710
04/03/2565 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-047debef99db4a64118cda0bafbb995cd9
711
04/03/2565 ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-04e087d48d0ffcb0b32033e3db8663046c
712
04/03/2565 ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-046f77b75f886a533f952e6d12da0b4f4a
713
04/03/2565 ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-0444527d9c1bfabe4d5beacc40f4cfac0f
714
04/03/2565 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-048dafb4f5d517002ae9e0fbef92b510fa
715
04/03/2565 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-04fe5b89bad43093b3ea5a2dc323c7a6f5
716
04/03/2565 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-04d138a2016b5a4f8025905bb56da088b5
717
04/03/2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-04b8ea07b9ba677b09983ba2f461867cc5
718
04/03/2565 ซื้อออกซิเจนเหลว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-04eb12ea40dc0a6eb9b6f34cc2d1481335
719
04/03/2565 ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-040e600b37a251073b49a73249e1f6602c
720
03/03/2565 จ้างจ้างเหมาติดตั้งปั้มเคมี บ่อบำบัดน้ำเสีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-032a1217fa0a380b15ba87319d508f2d7f
721
03/03/2565 จ้างติดตั้งกระจกอลูมิเนียมและประตูห้องเอกซเรย์ผู้ป่วยโควิด-๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-03044240ed11401b57231d58bc63fbed17
722
03/03/2565 จ้างเทพื้นคอนกรีตด้านหลังอาคารงานยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-0316087d0913a0b461f497eacce0bf9c1a
723
03/03/2565 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหลังบ้านพักแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-03e10420e61e124270c0221bd2a1d2a7d9
724
03/03/2565 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-03d3b2500af7b6afd7cf8686f34a2cdf3d
725
03/03/2565 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-03c1db363d87abeb817a1e256ec26d6749
726
03/03/2565 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-03f46ebff6d3c8370563acf8a18101a81f
727
03/03/2565 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-0350b0604e6fd62af7ab03eb5bb80b2215
728
03/03/2565 ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย๑% เอส.จี ,น้ำยากำจัดยุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-03ea98ddfea9a463e7a0fbc8e89d65675a
729
03/03/2565 ซื้อที่นอนฟองน้ำอัดหุ้มหนังเทียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-033186deb59182291b90fdcbdabf125604
730
03/03/2565 ซื้อปั้มเติมอากาศ AIR ROW JET ขนาด 2 HP พร้อมทุ่นลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-03429ca3c21199283736ff1d24014ef934
731
03/03/2565 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-037d96977db3bae66966207b7b3f898dc4
732
03/03/2565 ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-03b007d697229aa338fd50287a3024179b
733
03/03/2565 ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-0396d1897c2574785226664705d157dd31
734
03/03/2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-033431656bff9e5b2219fadba631c77b06
735
03/03/2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-03c84ef67b54e0d0ddeb0a3e9695cdfb2d
736
03/03/2565 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหลังบ้านพักแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-03b73df29e7095b9eacc4f6ac76dd2a76e
737
02/03/2565 จ้างเหมาบริการทำฟันปลอม จำนวน ๓๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-028548bb9b85b0ec685b949f5819fa638e
738
02/03/2565 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-02c521ae856145736a88cae77e952689fc
739
02/03/2565 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-02302453fc573314b7eb4cc14831b3ab82
740
02/03/2565 ซื้อน้ำยาถูพื้น-ฆ่าเชื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-028c3ce7f5807c50fa837bbc89bc777d25
741
02/03/2565 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุปรับปรุงลานเล่นตามภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน ๑๔ หมู่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-02339749ccea88c507650eb2b264c229b6
742
02/03/2565 ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-0243f862fae071a670e431febcb4ede6a6
743
02/03/2565 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-02408ea954669cd8f73731b4c67f9bdea0
744
02/03/2565 ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-02da91caa2621692171e4eed9c8748dfaf
745
02/03/2565 ซื้อวัสดุปรับปรุงลานเล่นตามภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน ๑๔ หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-023f7e4e12d61752644d87e83325993c4e
746
02/03/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-02106eddc448053075b944bd016c1d7d45
747
02/03/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-0264510b4668844af894f3256f678e49f2
748
02/03/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-02ba788e622d410c5186acf2637354e4bf
749
02/03/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-0276f4b36692b38547008d914ef9593092
750
02/03/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-02389631cc45cfb6686fa5b79a5fd9b7b6
751
02/03/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-02487076a954c236513b1266d29a14ba1c
752
02/03/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-02f585c9fa48300a83d0bf7ffe43e32e7c
753
02/03/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-02cd4fd54cc3b6f40dd5f8c1112f95cfb4
754
02/03/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-02d035fd8a1cadc7985785594641a0267c
755
02/03/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-023df68a43ac32f9a98ce89c9768e3a69a
756
02/03/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-023874e50365ad3215a269d186e8b37b88
757
01/03/2565 จ้างจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-01512db9938b286fa1d6404648809f1d96
758
01/03/2565 จ้างพิมพ์เอกสาร ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-0145bc43bd9b9898907a08dfadfadf21aa
759
01/03/2565 จ้างเหมาบริการขนย้ายขยะติดเชื้อไปเผาทำลาย วันที่ ๑-๓๑ มีนานคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-0160b406bcf6ac245ede86499345073f7b
760
01/03/2565 ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-01b3e4efc2a75adc92361c105e267b003d
761
01/03/2565 ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-010b489cf2a699147f9dd95b869e7450ef
762
01/03/2565 ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-0158b09f0c14740a3bbf986a0e7d531531
763
01/03/2565 ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-018d6b743ada409908dd1dfd20457ef5f3
764
01/03/2565 ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-019c96898b1751a1d53ff206db5ac5bfb1
765
01/03/2565 ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-018e80645c998a31996b1d1af096c1718e
766
28/02/2565 จ้างซัก อบ รีดผ้าผู้ป่วย วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-28a0a54e179ece0ad2141e4577a684ab7a
767
28/02/2565 เช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอ็กซเรย์เป็นระบบดิจิตอล ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-28e400b6bf21a2739209ec8b2994ccf1c4
768
28/02/2565 ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค วันที่ ๑-๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-284593e444bfeebdfd0d1fed9762b2787f
769
28/02/2565 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-28e5fd7e93c6d56cb009e0335cbee3413b
770
28/02/2565 ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-28817340e9b1fb3a2cd04a96f032ad528d
771
25/02/2565 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2022-02-251b1aaeca4f70cc9835e87643dc0ed1d5
772
25/02/2565 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2022-02-250963da7bfba1e03c2b25bb783d36dac4
773
25/02/2565 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-25a756ab7a1650d6bb71699624e068ea72
774
25/02/2565 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-25c6b0aa898c5f430f2f51f6b9cc53dc66
775
25/02/2565 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-25f7c04a232752a6168c379a8c1fcacd85
776
25/02/2565 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-25b7ad6246e3397ad1386efccec95c0fc6
777
25/02/2565 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-2524bbce939755604e414c8b9581eb66ed
778
25/02/2565 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-25c87c0279f4d22d9c5359880139f3e78d
779
22/02/2565 จ้างจ้างเหมาสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-222ab54c8c3dfbd1d6cd692da7a8141e93
780
22/02/2565 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-22d31d347106f5a0141e94ab0284d67deb
781
18/02/2565 จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-185e4739b0fd28bc687c76f0813656c8a6
782
18/02/2565 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-18fc6a8d3259bf627a397d06ea3ff528aa
783
18/02/2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-180a89b4db030df2b42bb33298e8d0e589
784
18/02/2565 ซื้อสมุนไพร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-18c3325050d1a4044800074988e8b785d1
785
17/02/2565 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2022-02-17ea7f0d3ed265a060f44615e637dfaadb
786
17/02/2565 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2022-02-176190ae295677f0409be1859ce106439e
787
15/02/2565 จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-15235a6963396f74da260dd00460514ce4
788
15/02/2565 จ้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานโถงมุขด้านหน้าและชายคา รอบอาคาร รพ.สต.บ้านโพน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-15c500b6516ba1185a41d4063c1ca51ea0
789
15/02/2565 จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-1554b55f150e49e77d28dd88980027bfe9
790
15/02/2565 ซื้อปั๊มเติมอากาศ พร้อมทุ่นลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-15ae736462ac3e49d5182766a655163f87
791
15/02/2565 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-15bd104f9d40bb60380615c572b65acd5f
792
15/02/2565 ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-158912d8fc168ceee53cde4fca57ffa971
793
15/02/2565 ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-15ae42200dc26467c72c7b2fde51268d78
794
15/02/2565 ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-15a61cfff53f2ca8578fa4ade4cea413cd
795
15/02/2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-1515b6c5db995264ba2c9376a261c836b6
796
15/02/2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-158cc1abbc069c057b6c36a496158d6d63
797
15/02/2565 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-158bf013d8920445229b659d516e2a8635
798
15/02/2565 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-15bce90ec744165aa1a02dfb6659d5d936
799
15/02/2565 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-159fc7f1cb3101895428f8f38d897d678e
800
15/02/2565 จ้างจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-15e7a0fd31b8b3725942c1c46563589aa7
801
15/02/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-15963bc29e3f79df063ac10c5bbc433e91
802
11/02/2565 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-11669cb4520225ff7a5aa470ba9df8c01f
803
11/02/2565 ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค ระหว่างวันที่ ๑๕-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-111e05b468dd387c00d22fefc6e173d301
804
11/02/2565 ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค วันที่ ๑๕-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-115be44cb2167b9f733bd12f421a173250
805
11/02/2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-1125925827ca7de18dd51360d76be7a375
806
10/02/2565 ซื้อOn-Call Advanced Blood Glucose strips ๕๐ test Acon โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-10defd8dd725abedac0186bc22724d4177
807
10/02/2565 ซื้อเครื่องวัดระดับบิลิรูบินในทารก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-1043844985fc9bfac9958810ba05c20a67
808
10/02/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-1087f97661987afa53349dcf1b56da1a70
809
10/02/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-10f040be38907d97f5cdce19b0357bd788
810
10/02/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-1005e4fb9c588185c4025e935d00b81974
811
10/02/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-10a89f3e7ac90134916ce3bdb5c9321cf3
812
10/02/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-1011b5ed54ca6b633673eb1127c366e9c3
813
10/02/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-101ed0977ff56ae4b4a6967483b6ef5e05
814
10/02/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-1026bcbf2a5ebab43b774b38dd3eaea613
815
10/02/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-10f6479226b1caa741516c03f392f04c01
816
10/02/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-101a08f2dd3fe4e0eb1e7fecbb0aeaab42
817
10/02/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-103c74a1aa30c433128895018b97ab9344
818
10/02/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-1037856c3571524c3f867153c63a1fedf0
819
10/02/2565 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2022-02-101925b0d8461fce163e87218266c3ec4b
820
08/02/2565 จ้างจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-084f6396ba06a219a9d8fc0003c712e2f9
821
08/02/2565 ซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ และสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-0817c1314bdaed3a86e7c2112a064ab73c
822
08/02/2565 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-08d4194260f6fe8b5f9652bf96ee73e67d
823
08/02/2565 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-08efb6199356b957dd26938c4db4a6c378
824
07/02/2565 ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-071c1fcd3dfb836189627b12c27ca40099
825
04/02/2565 ซื้อROCHE CARDIAC POC TROPONIN T โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-0451f4eef7c0160a819049791ec70cf4a7
826
04/02/2565 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-04521d2d3bd0ff0e38cd93b491629f3be4
827
04/02/2565 ซื้อวัสดุการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-04339c56c2e4cce1db96a496960684f6a4
828
04/02/2565 ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-04b1d08268221872eca3317c67baa8efd5
829
04/02/2565 ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-044e6951af0476cf0537e4ab49f73d7f83
830
04/02/2565 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-04e34bf8670aff2fc41b1e14059e5ba61e
831
04/02/2565 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-04977a14c2d183d207bb52e93f35e0cfbe
832
04/02/2565 ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-0470c6995184d4beba6284798ea02cee79
833
04/02/2565 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-04f1d3b011a1a087f3e11b95612816c2c5
834
04/02/2565 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-04754f3732a4e0abb8adc2e273601cd517
835
04/02/2565 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-04c572c6adea1c9a5e9af830b001b9b7c3
836
04/02/2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-047fe0801520f561b36f7ec129309aca96
837
03/02/2565 จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-0312b2756ffba3e3a96b040e6568032dfc
838
02/02/2565 จ้างเหมาพิมพ์แบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-02e31114b390c7cf3b2b3ac7c5ac54a6a3
839
02/02/2565 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-02b9b207307e656f9256c5ddd689395fa7
840
02/02/2565 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-0275fc8524b626e17387e75b24dcc9f297
841
02/02/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-027289f85bfba95844fb460cebbe4c9a85
842
02/02/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-021bb01f907e83a44384d56ca08d5e4f06
843
02/02/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-02fa0f76437ccbc3d29a3ccecc2df5c587
844
02/02/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-02ca2cd4cb87b8baa348a3e24ca1e39977
845
02/02/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-02db33f2d4d951d2389787c405dc83a576
846
02/02/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-027f57b7b70a92e7dec073c44e57745e6f
847
02/02/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-021c347c747efb2904cf85b04b90dcc917
848
02/02/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-02f3af4b8d5f9bb92997e840e1cd53fc06
849
02/02/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-021ae17e364ddca82b1c2ed71aaebe0f4b
850
02/02/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-026cb3c2f557164e32b6bfb6b7030f2125
851
02/02/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-02fca8ce62ce0752e3b6945f405043240c
852
02/02/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-0209172a7dc125ac971149f4e2a3af0175
853
02/02/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-025f983b4100a0ce9defd9a426dbfdaf08
854
02/02/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-024a834f06294314e0537e38b3c6df6e34
855
01/02/2565 จ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฎิบัติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-01c5d9c785d16d9b2840ebcdffbc4b27c4
856
01/02/2565 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-012e89ee0dc8bbecd4944561ab0126ee46
857
01/02/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-01f0cf8c2b83bf6258feb5560aace08011
858
31/01/2565 จ้างเช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-316acb22cd2aa1ed021b94379db0ec662e
859
31/01/2565 จ้างซ่อมแซมบ้านพักแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-310767413f4c6d4ebf9c9260fb27281f99
860
31/01/2565 จ้างซัก อบ รีดผ้าผู้ป่วย ประจำวันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-311019a162d5dd5a11990a576a67d281c5
861
31/01/2565 จ้างพิมพ์เอกสาร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-31357847fd351907900215fca57e282211
862
31/01/2565 จ้างเหมาบริการขนย้ายขยะติดเชื้อไปเผาทำลาย วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-31a23e0a06903b8e8cc784c6858f3be38f
863
31/01/2565 ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค วันที่ ๑-๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-31710accbf931a17431bdb5926c3d79fd2
864
31/01/2565 ซื้อออกซิเจนเหลว จำนวน ๑,๔๐๖.๓๙๐ ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-31fb1e47c13cc64e22955345134581c318
865
28/01/2565 จ้างจ้างเหมาพิมพ์แบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-28f5e3338fa79273a620f9fd5170cb9fb6
866
28/01/2565 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-28f60c8daf08f65cb9728503e46a62e0f0
867
27/01/2565 ซื้อผ้าโทเรสีขาวอย่างหนา พิมพ์ตัวอักษร หน้า ๖๐นิ้ว ม้วนละ ๖๐ หลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-2714b8b394d9429770a7afb539c557fab8
868
25/01/2565 จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-25dace907a4044c033608e66c50e4b8bb3
869
25/01/2565 ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-25568ac75304bf5cfb14b7dcaa9fe70625
870
25/01/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-25510529bcdd0e844a604f97dbd295c06c
871
25/01/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-2537d789d329ca86992375d837b0de169a
872
24/01/2565 จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-246e9d9ed0c5dad37167db047e5b8f5e4a
873
24/01/2565 ซื้อผ้าฝ้ายฟอกขาว ๖๐ นิ้ว พร้อมพิมพ์ตัวหนังสือ ม้วนละ ๖๐ หลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-2402b5269e56ea6c1c64d58345500356c4
874
24/01/2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-2472acbab67281e9dc7f59d7af03ed131e
875
21/01/2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-215eaa28a38331f21f57aecc9210ee50f4
876
21/01/2565 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-21d57c422073e4d9987d210256a5530086
877
21/01/2565 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-2140fc0cee7807144f7201ffe68fd990b7
878
20/01/2565 จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-2088d14f257ad411dfd89fb04ab5b40c7c
879
20/01/2565 จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓๙ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-20077be031bfec089ffa87b197fa373347
880
20/01/2565 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-2000adf00775f3ac3e47c0f9dae387845f
881
20/01/2565 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-209c63ddb799974ff1f85f5a1c333836ac
882
20/01/2565 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-2011fb38b033c55ab01e01e9968b5a48b7
883
19/01/2565 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-195da26ec11eb84e829002cd7c0b7932ef
884
19/01/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-193022758e7654d555b62f3f68b0168061
885
19/01/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-19fcdef047333e3890c757da7cabe9460a
886
19/01/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-19b76bfcc048ff1e3be6c94b1a781f6fa6
887
19/01/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-19d9db60787b56e20b4c9c840d5fb574f0
888
19/01/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-19ce81bc263d8f00a348e8cfe4bf1d8be5
889
19/01/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-1911edd7becee3ff2701a19f16a4204666
890
19/01/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-19a505838f3c30c2a35ab9b9c2be6296bb
891
19/01/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-190a758d0b03656bbb9157eaa64424535e
892
19/01/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายกาาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-19b156f1a4b08788ce4db9a02c00574f7f
893
19/01/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-193b946be28a0c2a8d2e0606b39c3c5bef
894
19/01/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-1931b3be50bd8344eb84a81c2edf38324d
895
18/01/2565 จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-18729a40bbaf715084ce1588ff8138e516
896
18/01/2565 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-1856031bfdd05d19c33a25b79c55182450
897
18/01/2565 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-1853a8bb53b9638653060175510ef00912
898
18/01/2565 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-184d04a74b88a3422e770744c8f64985d6
899
18/01/2565 ซื้อโทรทัศน์ สี LED โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-18e5e5bc29c2f9d0a1a2db5353a5fc7578
900
18/01/2565 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-18f2b608420f68245734d14eb584d93dd8
901
18/01/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-183599e3e6f4a528f43eb2c5d2ea4a3b04
902
18/01/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-1867d0915b9582d6e14a27d0b11ab9f2f1
903
18/01/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-18965b524e4ba747fd932f78620371d74b
904
18/01/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-18ad0235ea134424522dba9171b1073490
905
18/01/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-184373ca7bf930f4482c6d8de59fccecf4
906
18/01/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-1822062090f6a6d84ae3636e8d23ff1021
907
18/01/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-18355a1601354d9eb350e7ad6ca4390d69
908
18/01/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-18559f44a46199021991e0fed692982390
909
18/01/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-180791e277c97007e8da4625edb7efdaf6
910
18/01/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-1865ac8cab0a5538bf1735778b9a56ae36
911
18/01/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-1875e4b863b8e112a3c3d8f86efff5d7ce
912
18/01/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-1881519493ebec113577031034754ac4bb
913
17/01/2565 ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-178be8d673bf76a0933437eb31e26e4d7e
914
16/01/2565 ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-1624897ee42e1531de73db1360ee3da0c6
915
13/01/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-1385758218f8c4ef6e8685530b1b951024
916
13/01/2565 จ้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมผนังอาคาร รพ.สต.บ้านขามเปี้ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-13dea4c7ba0f328d45a31e30841b0f952e
917
12/01/2565 ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค วันที่ ๑๔-๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-124a5fb03b0c5a9b8e7f686031661d126a
918
12/01/2565 ซื้อหลอดฟลูออเรสเซนส์ LED โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-123e632411067300dff47e214d306d339b
919
11/01/2565 จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-1195f34994fe39d9b424de7bc7a11e9cbb
920
11/01/2565 ซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พร้อมระบบประมวลผลขนาด กระดาษบันทึกแบบกระดาษความร้อนขนาดไม่น้อยกว่าเอ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-11195611e73cf76624f6fd4c79f2bc5feb
921
10/01/2565 จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-10e7b7e15d50c1db7a507c022df5ad1f0d
922
10/01/2565 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-102d1dee61bacc96f13444778cbb98f092
923
10/01/2565 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-10dc4331ef0ae9ef8c31f6d938eb748bde
924
10/01/2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-10db2f19dbf940ddbb0baa323aaf38679e
925
06/01/2565 ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 2022-01-0651d8ebeed6ba53df006dc346dc8e6873
926
06/01/2565 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-06dfba4d7de0d208e4e642ef74da586f92
927
06/01/2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-06aeec5fcdbf0d104e0876f8be31686de1
928
06/01/2565 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-06f0397a9c6be789938892ce241c6dc592
929
06/01/2565 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-062fdee9d54600ee023eab53e0186e6681
930
06/01/2565 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-0602085453248feb52a1b206478cd7be59
931
06/01/2565 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-06fd31f615a471a4a83f49e8a05f3eb6ac
932
06/01/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-06ecdb27970322e9960e170681af7bcd75
933
06/01/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-06bcfbc59fc0aeadca0e8a2b656a250ba1
934
06/01/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-06d4371df74e7b40b0226f84db16ed0370
935
06/01/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-0663b638eab6b6dbb0624825eaa43e3ba6
936
06/01/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-06a9945cc62232f4930b78cc2717c0fdea
937
06/01/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-0652208383bb52d631e60b0e9cfc9263a4
938
06/01/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-06a8da88376532874e60cd0aec95131b85
939
06/01/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-06d5e8f23be9a39ebadbc9560c4655272f
940
06/01/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-0603607a019790e0054e04d5a3b8e67e30
941
06/01/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-0638efcea89a52e593bee1451437b3207f
942
06/01/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-0699231716af49f77a783a611321e8f6e1
943
06/01/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-06d592ce15de71b73cb8282fc444b5c915
944
06/01/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-06929d014c4f5ce24af38ad586a76efa95
945
05/01/2565 จ้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานและระบบไฟฟ้าชั้นบนอาคาร รพ.สต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-05ad9ed8b7702d2e99541a1836912e8c9e
946
05/01/2565 จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-05e1b4c0f70607f04931d76f1207150be8
947
05/01/2565 จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-056ed4b8b168fe33846847f68c25b34ef5
948
05/01/2565 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-05edb9b555183b57a9b3c490fc638d1056
949
05/01/2565 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-051285f2bc4a712acaa9c17d69ff6ee353
950
05/01/2565 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-05914eaa66675ba7e5b2ec75da4245462f
951
05/01/2565 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-054587352a4457eb7543c11248610f91fe
952
05/01/2565 ซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดหิ้วถือ 2 หัวตรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-054f40807e40a3d84d6e0af06c8eb42345
953
05/01/2565 ซื้อถุงขยะดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-05a93042b52d88c0ae2cf1554cad400987
954
05/01/2565 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-05f9c67e7d27a9c88696c932cfeda1dc10
955
05/01/2565 ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-051533cc9de7a4a0e4446adc89ba16900e
956
05/01/2565 ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-058c005bfa83ec6191215958c9cf86da04
957
05/01/2565 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-05c5069650d6eaf20f7fa44436083c4d16
958
05/01/2565 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-05f163cdeff7a0135d692ae30edb8b7d87
959
04/01/2565 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคาร รพ.สต.บ้านหนองแวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-04b4050861d0d2dab936263b5974d74bee
960
04/01/2565 ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-0452c3be56c2f406b0e6cda665d06004b3
961
30/12/2564 ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-12-30db8b1b2e43d995ba63fa4fddaf5d1ca3
962
30/12/2564 ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-12-3059377db6b31579096de1f42ccca8ac81
963
30/12/2564 ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-12-3053525be5223c7da5b287ff19e88e1d10
964
30/12/2564 ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-12-301123d9960a7c99a5ae675d4fefda9e4a
965
29/12/2564 จ้างซัก อบ รีดผ้าผู้ป่วย ประจำวันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-12-290830a8085db8c900b4e889a9b55d9abc
966
29/12/2564 จ้างพิมพ์เอกสาร ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-12-2924ce09763bd9da19c08134e9d39b9adf
967
29/12/2564 จ้างเหมาบริการขนย้ายขยะติดเชื้อไปเผาทำลาย วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-12-297b187f13880e50d5d3f675250bf23b78
968
29/12/2564 ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ - ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-12-2912673735e5b840ed06ef1e962445d4c7
969
29/12/2564 ซื้อวัสดุเชื้อเพลง วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-12-295123e48465bda98d709ad3bff880b3c1
970
28/12/2564 จ้างจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-12-28b26f096a13228dc1b0070c33801345da
971
27/12/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-12-27bf0f5bf63495611e97cd98a74b6ab6a0
972
26/12/2564 จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-12-260dc356b3b262697f73da259895eb8d1c
973
23/12/2564 ซื้อออกซิเจนเหลว จำนวน ๑,๗๐๙.๗๐๐ ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-12-231c0d4a1846e35e220f72f19181d9587b
974
22/12/2564 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-12-223676964af5b1e5da11ac37ccbfaf831b
975
21/12/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-12-2133d05f53ef1fcda9cd128db09d13f537
976
21/12/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-12-215925f91ec2b2899115dcf31a4cd06aca
977
21/12/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-12-2100b7b5c0ea0258ef8977c3e563a17d7e
978
21/12/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-12-216356081ba0ccce45f97da021d1492778
979
21/12/2564 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-12-2128b27aa3d32f446da0a058bb14c67539
980
21/12/2564 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-12-211ffff9c83c7ecc86b77747933636b6e3
981
21/12/2564 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-12-212434d6376f8616a38016ae5b7e98ce24
982
20/12/2564 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-12-207f8a6809958e507b0e07a3552c1ffcbf
983
16/12/2564 ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-12-16ca5fa9a482c8c4eefb90d2275a06710a
984
16/12/2564 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-12-169a16c56db5d28fb63fe4b9343149e5bd
985
16/12/2564 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-12-166ad07fd8a86990b293bbafde605dc5fd
986
16/12/2564 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-12-1603de3ce73e93e73ccb95bfc85145484c
987
16/12/2564 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-12-16b4998612022e746fcbfe24c1048ceca6
988
16/12/2564 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-12-16ae788744578a64d3c65aba0056d920a4
989
16/12/2564 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-12-1672bd5929a21cc15738b29fecad6f4650
990
16/12/2564 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-12-167631cb614432ef0d05c3090f2a636c7b
991
14/12/2564 จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-12-141bdbad04f9d96f866b766923641a7b3a
992
14/12/2564 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-12-14395a9d16496bd401f2f4d78f3e1c0118
993
14/12/2564 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-12-1401320573578601b476e5ddfa498e5017
994
14/12/2564 ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค วันที่ ๑๖-๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-12-1491e0e41ad8a43221aab7d97e4b442538
995
14/12/2564 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-12-1419be9b4b2cd62fe3130674ac506dfde8
996
14/12/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-12-148a0e0aa489316ca0a1c993856ba20576
997
14/12/2564 ซื้อสมุนไพร จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-12-14bb5461675104106b6b6758d5a8ab8c78
998
14/12/2564 จ้างซัก อบ รีดผ้าผู้ป่วย ประจำวันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-12-1445eb96cd7eacd0afd037703a4990b945
999
13/12/2564 จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-12-1394fd76b040a9f864e72e2fe5ec1ad031
1000
13/12/2564 จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-12-13ac4c40740cbec51d6185de76d8c0c523
1001
09/12/2564 ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-12-09735175d8c105b1f86780f126d0967a81
1002
08/12/2564 จ้างจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศไม่ตำกว่า ๔๕ ที่นั่งพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง วันที่ ๙-๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-12-08a980d0c52b882986086784cbed7a4599
1003
08/12/2564 ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-12-08885101a2810de3ac12fd5c21d105d56a
1004
08/12/2564 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-12-085d284ace5db8720666d35c180e26b783
1005
08/12/2564 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-12-08dd363b8a5d2a362ac68a508040f2e865
1006
08/12/2564 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-12-08fcdaed6ee13206a182c32de0a3a6193c
1007
08/12/2564 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-12-08235c0ec03c319ba1077622f71ff10514
1008
08/12/2564 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-12-0850db38687baab0de5c12f62c8146282c
1009
08/12/2564 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-12-08fbc87925e89835051e9bf6bf571cdb9e
1010
08/12/2564 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-12-08d21e1bba3b2ebf12f3f1645655434328
1011
08/12/2564 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-12-088cf0cb77afe92129231deb3a16e92ccc
1012
08/12/2564 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-12-081245d699fc3b37530f9f0f8de04e3782
1013
08/12/2564 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-12-08d948a6a3f56cb4970e463fadba5afeaf
1014
08/12/2564 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-12-0885ff27f299ef54d5730216bb1d7a73de
1015
08/12/2564 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-12-08116e22c4e60a8b9978a5cc4f7d6faed2
1016
07/12/2564 จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-12-07ff7507fa3878e215a07c7b820007f700
1017
07/12/2564 ซื้อซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-12-07e97e7f47829f607484adde8c6d091804
1018
07/12/2564 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-12-07ea12490eed53175d34332d6bb76c7fb4
1019
07/12/2564 ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-12-0720d755f84cbb0e190e11d6ad5df16051
1020
07/12/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-12-0740203164103eaca2dbab2cae7956df31
1021
07/12/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-12-071c36c10771676f2e1de67af574fcc775
1022
07/12/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-12-074696b91aa7533e8031de8f7a724294ad
1023
07/12/2564 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-12-07edf4430e9ffd41b356dab163b00796f7
1024
07/12/2564 ซื้อออกซิเจนเหลว จำนวน ๑,๔๑๐.๓๑๐ ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-12-0769a06627e8cf2e170fbd6e6e89bff290
1025
07/12/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-12-0777feb0d34a1c46d5d28fcc80d783a63e
1026
03/12/2564 จ้างซ่อมบำรุงรักษารายปี แบบรวมอะไหล่ Nurse Call จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-12-03d1f74cdda4ddc61005b3371cde3a0d30
1027
03/12/2564 จ้างบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโรงพยาบาลเชียงยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-12-0383bd32b8d0f219775d4adb0c1ce4204c
1028
03/12/2564 จ้างปรับปรุงห้องเอกซเรย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-12-036502e38b877a3d7be1eafb0b02ee1d4d
1029
03/12/2564 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-12-0344e542cc4b8d1adafcc3ff393c431024
1030
02/12/2564 จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-12-024ed9cfff6093b21918914193c53090a1
1031
02/12/2564 ซื้อพรมเช็ดเท้าดักฝุ่นและกันลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-12-02dd142c1c3ec01443fd126c371b378d97
1032
02/12/2564 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-12-02f3f1c6f430789855267e6900e01ef388
1033
02/12/2564 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-12-02e7fbe9564a4451da9494d3a0150e9fae
1034
01/12/2564 จ้างจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศไม่ตำกว่า ๔๕ ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง วันที่ ๔-๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-12-0127e1ab92690f77cb37730a73a2bd6801
1035
30/11/2564 จ้างจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-11-30f33eb0af39a1e91aba4489c8d34b2ae7
1036
30/11/2564 จ้างซัก อบ รีดผ้าผู้ป่วย ประจำวันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-11-304b33904627c9460561be48d7b9251c54
1037
30/11/2564 จ้างบริการขนย้ายขยะติดเชื้อไปเผาทำลาย วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-11-30273f826f51e4bb63a2f3542fde00ef7c
1038
30/11/2564 จ้างพิมพ์เอกสาร ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-11-30fcd88f0c34908aa26861160b67db37fb
1039
30/11/2564 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-11-30f2af400d20f0baaa8ec1973ef0afb635
1040
30/11/2564 ซื้อัสดุเครื่องบริโภค วันที่ ๑ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-11-300a882bd99af599852c4e7f958138aac8
1041
25/11/2564 จ้างจ้างเหมาพิมพ์แบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-11-25cab0f709ae40a5f0c4200cfbbf5c9965
1042
25/11/2564 ซื้อตู้แช่เย็นกระจก 3 ประตู พร้อมชุดควบคุมอุณหภูมิแบบอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-11-2512c5af4e045823287e62692d54ab88be
1043
19/11/2564 จ้างเหมาบริการทำฟันปลอม จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-11-19d8147af0c7490f76018081a60e3dca3b
1044
19/11/2564 ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-11-19f0ca8893e3652b44da7e0d1e0ed325fe
1045
19/11/2564 ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-11-19e8a50ef7938a348d1b6f1d57261c2717
1046
19/11/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-11-194ff38bfe7a9e94815e2135d492d0f076
1047
19/11/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-11-1963cafe170d8462a8b8c951b4b9663fc2
1048
19/11/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-11-1925486aeb72d3bceb883dc528db8c5d41
1049
19/11/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-11-199695db77b89e029ee76f858fd6025558
1050
19/11/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-11-19b237c01023a91e1828c2a970775af0a4
1051
17/11/2564 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-11-17ddfc15f383051230593c5fcf8e4047a8
1052
16/11/2564 จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-11-165968c0688964dd82f1e5f62ee042a07a
1053
16/11/2564 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-11-16610d30aa02bab04b6498b1d40a21f2e4
1054
16/11/2564 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-11-16f89954eb1864d90d6a4a79373b53b6fe
1055
16/11/2564 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-11-1678ebf2b0ae825c52ee745674e90effeb
1056
16/11/2564 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-11-162b7a151e12d89b3a241da9afb86c9ba5
1057
16/11/2564 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-11-1601251d94622bc600f1e7ba553b83bcb8
1058
16/11/2564 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-11-162e250ba69e76c35691f391ee36e9ba4f
1059
16/11/2564 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-11-16a0cea94a665a6fa2cf609433f1b88295
1060
16/11/2564 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-11-1668771ca3e71289bd110b93fe4c160156
1061
16/11/2564 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-11-16a8023f4a82889208d43dd09e3a88b695
1062
16/11/2564 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-11-160440e625019ca231a6f2ae638c8828e0
1063
16/11/2564 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-11-16d030c1a67919e8511c0c753ff5f3d38e
1064
16/11/2564 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-11-16e1d30147bc0482452207d1d24f795191
1065
12/11/2564 ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค วันที่ ๑๖-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-11-1284dea75474af6483731992cb53865d77
1066
11/11/2564 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-11-11cd1156c94f3049226d1341d9fae51581
1067
11/11/2564 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-11-1178301c348750cb820232e1dd905d93a0
1068
11/11/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-11-111af941c44215a5d9e7dcceb07a480215
1069
11/11/2564 ซื้อสมุนไพร จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-11-11c3ab7769110ebc0c3ed78bbca2e2033f
1070
09/11/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-11-0990c7a112db6c779a930a68211ae5774a
1071
09/11/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-11-09254521d92fbc8970ce20921742de43f3
1072
09/11/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-11-090d160b6221f0cc9cce0cb0aca604ddb8
1073
09/11/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-11-09957e091830a2c6a4043f8d0db7157cb1
1074
09/11/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-11-09a8168577b47a5839b44fef342258b515
1075
09/11/2564 วัสดุงานบ้านงานครัว 2021-11-096c7a55b0db9fd248ca423c534012502e
1076
09/11/2564 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-11-09c7fa415bdc9a3acb4a8b20137f4236a5
1077
08/11/2564 ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-11-08d4b6b25ed285c81a1cd22f65a5581cb5
1078
05/11/2564 จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-11-05f5b73ebc58f568c599b63ab81feec356
1079
05/11/2564 ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-11-053588c006733bb7597bff1f9c04d52376
1080
05/11/2564 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-11-05889ee37118d6cc76b8711c1740efd7ac
1081
04/11/2564 จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-11-04d1045c24bc5e2b52c817f31712198b3d
1082
04/11/2564 จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-11-0430ff0003c2905dbb92cfeca0ee9510cc
1083
04/11/2564 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-11-04fa984e343e82b4b2ee7e34253ae10adb
1084
04/11/2564 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-11-04de6137f494d0b658a0c47b3979f84e73
1085
04/11/2564 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-11-045c30ffebde71dcff2c8218342acef30a
1086
04/11/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-11-0468ea59db39a5d6735b436a24b65d68b0
1087
04/11/2564 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-11-0487fe17141e19b17f0c5174145b8a692e
1088
04/11/2564 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-11-044e8d879360da47a199f469d91e96ff15
1089
04/11/2564 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-11-0400d120589e752b33ddebe7db1945bd74
1090
04/11/2564 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-11-041db50672cb4f3088f9b1a363714a77ae
1091
04/11/2564 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-11-0442f370768a1617cb6c3cebd89d307c34
1092
04/11/2564 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-11-043b7f3b0b15aa00a0791a05ab8a90b390
1093
04/11/2564 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-11-046f0442a3557356ee4aa0017cf7f6d9e8
1094
03/11/2564 จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-11-03c2180f27a5a2d4d0712117ecc4fdf284
1095
03/11/2564 ซื้อออกซิเจนเหลว จำนวน ๑,๕๕๙.๓๓๐ ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-11-0325dc33d01bd692d045804c332ce0f434
1096
01/11/2564 จ้างเหมาบริการทำฟันปลอม จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-11-01c3a869efa58633e0b53a83b93c6e60a5
1097
01/11/2564 จ้างเหมาบริการทำฟันปลอม จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-11-01f9fc5a84b7a6c4790b9444e76d08e94d
1098
29/10/2564 จ้างขนย้ายขยะติดเชื้อไปเผาทำลาย วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-10-291f96bd17baf436ea28396b50446b746f
1099
29/10/2564 จ้างซัก อบ รีดผ้าผู้ป่วย ประจำวันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-10-29311ffd7b3409e1bc4cf331bf50eeaf28
1100
29/10/2564 จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-10-29ae7b3d3de4f0e3d30255bf11e7842734
1101
29/10/2564 จ้างพิมพ์เอกสาร จำนวน ๒๕,๘๓๖ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-10-29338f11b7485a3d0ba99a0937fc653d0a
1102
29/10/2564 เช่าเช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอ็กซเรย์เป็นระบบดิจิตอล DR โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-10-29b03e2365d20631aa792d6d7c54816096
1103
29/10/2564 ซื้อซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-10-29f2ff56dcf336e8bf822312e0ceec93a9
1104
29/10/2564 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-10-29a8b77e8b97827f05f0fd4276d2f68172
1105
29/10/2564 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-10-29befade914424321cf7f259df1fbc50c8
1106
29/10/2564 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-10-2906556755abf2a3ab7813fc1aa90872d7
1107
29/10/2564 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-10-29a506ed3c3a6b70fac8f6e90be5f82ddd
1108
29/10/2564 จ้างซัก อบ รีดผ้าผู้ป่วย ประจำวันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-10-29a73acd5e15c27a1b05fa3a77654d0e72
1109
28/10/2564 จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปั๊มลม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-10-2819e5d6c300ad5d15f0ca36038677ce1b
1110
28/10/2564 จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-10-28b0a756c62cf94c3188737d63f594dc40
1111
28/10/2564 ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค ระหว่าง วันที่ ๑-๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-10-28340172afae24cdcda58ea705d8746f69
1112
27/10/2564 จ้างทำป้ายอะคริลิค จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-10-272f046027855285380e7a289b8f88dbbb
1113
27/10/2564 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-10-27b927e9920852735ef9e10403e89a9779
1114
26/10/2564 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-10-26f2942649b3aa977209ccaa242706df9c
1115
25/10/2564 จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-10-25deb6f6d2b05572d46e6c23dc323a5532
1116
25/10/2564 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบ้านพักข้าราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-10-25b33a5e9edaafb3b485bba0411f446578
1117
25/10/2564 จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-10-25c7458184d64c9f57324d3a51ce64a685
1118
25/10/2564 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-10-25a0c2d0650b2d618d47c20ca74fd87fb1
1119
25/10/2564 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-10-2548b71fae4e7a602dea65ebe39e3559c6
1120
25/10/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-10-254adbf071108dd401fdc827a488e13e48
1121
25/10/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-10-25c98e882c8d046660cb248c1c9dffd4f2
1122
25/10/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-10-25272eb3b323557c9677d00b9816b8df9b
1123
25/10/2564 ซื้อัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-10-2547cbd08e06f7dee71847e384c856dc9f
1124
24/10/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-10-24a53fc0f01c4147ebc657d66388dde56f
1125
21/10/2564 จ้างซ่อมแซมรั้วกั้นที่จอดรถ พร้อมขัดสีตีเส้นจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-10-21050b4a2d7e04266ad10622fee5979c37
1126
21/10/2564 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-10-21fca41c3cb064747941b01b03204b6757
1127
21/10/2564 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-10-217c8757c62d43b322aebc247f66ce00e2
1128
21/10/2564 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-10-21f7da5cd16de0db265685224bcc8bdabf
1129
21/10/2564 ซื้อัสดุสมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-10-219000ca1a7b5236fe35a14dd63b5cc8a4
1130
20/10/2564 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-10-20be358e49010c03f23004936513eadd64
1131
19/10/2564 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-10-19692234ac3634173092372968b91c5f5a
1132
19/10/2564 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-10-195e18d4f0695354303f42d5a9df61459e
1133
19/10/2564 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-10-19bdc6cd396be0efdb36297c332fdc2c76
1134
19/10/2564 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-10-190298d486fa3ee47340ff80175c547073
1135
19/10/2564 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-10-19f34a72083f8baa67ec3153447c3588a7
1136
19/10/2564 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-10-1917d806157b47211568dba40aa8ec163d
1137
19/10/2564 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-10-19bacb825f362b186655a0eed02666987b
1138
19/10/2564 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-10-199f75b79a20d09e6d78172c0db286ac34
1139
19/10/2564 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-10-19f66e8c7b1cd7d95ab5e17d7d53850f78
1140
15/10/2564 ซื้อออกซิเจนเหลว จำนวน ๑,๓๐๗.๕๙๐ ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-10-154c816b6471af58ecde6afb8a2ebe7111
1141
14/10/2564 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-10-14f3b34b928ce42af1ee69d758b0d0afb4
1142
14/10/2564 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-10-14a7b4829da78cdd1b04fcbb679a92178e
1143
14/10/2564 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-10-142452c9f4fb007b2f8b581b23e5bff2e9
1144
14/10/2564 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-10-14b5ade4072c293d6ade0d83f8929eb414
1145
14/10/2564 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-10-14d78c63dbdbfee6bc1870a6038443584c
1146
14/10/2564 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-10-149ff6a448b0cc21d612852ef4b4ec0552
1147
14/10/2564 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-10-14524eecd956d97d829d13c318a3d4ff69
1148
14/10/2564 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-10-14d3a5ad13fe172363839a727f6239f65f
1149
14/10/2564 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-10-14f76b359215c2bcdb3a642e3311960d20
1150
14/10/2564 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-10-14dd8f5f30e76135028726e53a193cbad9
1151
14/10/2564 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-10-14f657d95f13175d43978023c3e69c1504
1152
14/10/2564 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-10-149e3d0bca034e4720fa179de33cfc4c47
1153
14/10/2564 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-10-14f8954853b394aa0cab111f803763a09f
1154
14/10/2564 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-10-143983785926a3ea516d27321458be6e0d
1155
14/10/2564 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-10-149101753c66606c0e3aa0ed17d705bea1
1156
14/10/2564 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-10-148c553b2eaec84af46521c31d6c16a409
1157
14/10/2564 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-10-1474787a76acf87156472cb0905d7e9c37
1158
14/10/2564 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-10-14c53cd199692354daa21d40921226f4c6
1159
14/10/2564 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-10-1415527054843e647ab0dcab12346e49cb
1160
14/10/2564 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-10-14ccc0709278862de5d006ba7103adc90a
1161
14/10/2564 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-10-146ffd8b6bda9fcae83dcb27216a8b6b18
1162
12/10/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-10-122bfcf12eb054ac679c791a0b01487c30
1163
12/10/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-10-122f937653aacf9424d793a1eef6e369ab
1164
12/10/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-10-12df625966c3d57ab395a35b8936ee9bfb
1165
12/10/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-10-12e81565aa8d272606ed67e09b85413b9b
1166
12/10/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-10-12745f04f8298df9e14d4756bda2a8d2a5
1167
12/10/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-10-12063a943f768fd451492f913a3d0f3301
1168
12/10/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-10-121ca56fe4e2823d1716e637d391331b96
1169
08/10/2564 ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-10-08ac6e7860939b2f4c04f132f9d5f313cc
1170
01/10/2564 จ้างพิมพ์เอกสาร ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-10-010aabe76b205c009ed0723df00cc89e60