Loading...

โรงพยาบาลเชียงยืน

เป็นสถานบริการสุขภาพที่มีได้มาตรฐาน ประชาชนมีสุขภาพดี บุคลากรมีความสุข

ทุกภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน

หัวข้อ :

MOIT 12 หน่วยงานมีมาตรการ "การป้องกันการรับสินบน" ที่ระบบ

เนื้อหา :

MOIT 12 1.บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม ไตรมาส4

ไฟล์แนบ :

ไฟล์แนบ

วัน/เวลา :

วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2566

กลับ