Loading...

โรงพยาบาลเชียงยืน

เป็นสถานบริการสุขภาพที่มีได้มาตรฐาน ประชาชนมีสุขภาพดี บุคลากรมีความสุข

ทุกภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน

ข่าวสาร และ ประชาสัมพันธ์

ลำดับ
วันที่
ชื่อเรื่อง
ประเภท
1
08/12/2565
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)
สมัครงาน
2
15/11/2565
การขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลเชียงยืน
ประชาสัมพันธ์
3
26/10/2565
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างต.ค.65
สมัครงาน
4
26/10/2565
ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้าง(รายวัน)
สมัครงาน
5
21/10/2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)
สมัครงาน
6
21/10/2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)
สมัครงาน
7
17/10/2565
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)
สมัครงาน
8
10/10/2565
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)
สมัครงาน
9
30/09/2565
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)
สมัครงาน
10
26/09/2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)
สมัครงาน
11
06/09/2565
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)
สมัครงาน