Loading...

โรงพยาบาลเชียงยืน

เป็นสถานบริการสุขภาพที่มีได้มาตรฐาน ประชาชนมีสุขภาพดี บุคลากรมีความสุข

ทุกภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน

ข่าวสาร และ ประชาสัมพันธ์

ลำดับ
วันที่
ชื่อเรื่อง
ประเภท
1
30/03/2566
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)
สมัครงาน
2
28/03/2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)
สมัครงาน
3
03/03/2566
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)
สมัครงาน
4
23/02/2566
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
สมัครงาน
5
20/02/2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
สมัครงาน
6
03/02/2566
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)
สมัครงาน
7
11/01/2566
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)
สมัครงาน
8
08/12/2565
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)
สมัครงาน
9
15/11/2565
การขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลเชียงยืน
ประชาสัมพันธ์
10
26/10/2565
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างต.ค.65
สมัครงาน
11
26/10/2565
ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้าง(รายวัน)
สมัครงาน
12
21/10/2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)
สมัครงาน
13
21/10/2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)
สมัครงาน
14
17/10/2565
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)
สมัครงาน
15
10/10/2565
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)
สมัครงาน
16
30/09/2565
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)
สมัครงาน
17
26/09/2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)
สมัครงาน
18
06/09/2565
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)
สมัครงาน