Loading...

โรงพยาบาลเชียงยืน

เป็นสถานบริการสุขภาพที่มีได้มาตรฐาน ประชาชนมีสุขภาพดี บุคลากรมีความสุข

ทุกภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน

ข่าวสาร และ ประชาสัมพันธ์

ลำดับ
วันที่
ชื่อเรื่อง
ประเภท
1
22/09/2566
ประกาศผลสอบคัดเลือก
สมัครงาน
2
19/09/2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างรายวันก.ย.66
สมัครงาน
3
05/09/2566
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)
สมัครงาน
4
31/08/2566
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)
สมัครงาน
5
28/08/2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
สมัครงาน
6
26/08/2566
ประกาศ จังหวัดมหาสารคาม
จัดซื้อจัดจ้าง
7
26/08/2566
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566
จัดซื้อจัดจ้าง
8
16/08/2566
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
สมัครงาน
9
24/07/2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างรายวันก.ค.66
สมัครงาน
10
11/07/2566
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)
สมัครงาน
11
27/06/2566
ประกาศแนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา โรงพยาบาลเชียงยืน ปี 2566
จัดซื้อจัดจ้าง
12
20/06/2566
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน
สมัครงาน
13
03/05/2566
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)
สมัครงาน
14
28/04/2566
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)
สมัครงาน
15
24/04/2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างรายวัน
สมัครงาน
16
12/04/2566
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
สมัครงาน
17
30/03/2566
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)
สมัครงาน
18
28/03/2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)
สมัครงาน
19
03/03/2566
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)
สมัครงาน
20
23/02/2566
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
สมัครงาน
21
20/02/2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
สมัครงาน
22
03/02/2566
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)
สมัครงาน
23
11/01/2566
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)
สมัครงาน
24
08/12/2565
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)
สมัครงาน
25
15/11/2565
การขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลเชียงยืน
ประชาสัมพันธ์
26
26/10/2565
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างต.ค.65
สมัครงาน
27
26/10/2565
ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้าง(รายวัน)
สมัครงาน
28
21/10/2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)
สมัครงาน
29
21/10/2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)
สมัครงาน
30
17/10/2565
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)
สมัครงาน
31
10/10/2565
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)
สมัครงาน
32
30/09/2565
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)
สมัครงาน
33
26/09/2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)
สมัครงาน
34
06/09/2565
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)
สมัครงาน