Loading...

โรงพยาบาลเชียงยืน

เป็นสถานบริการสุขภาพที่มีได้มาตรฐาน ประชาชนมีสุขภาพดี บุคลากรมีความสุข

ทุกภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน

หัวข้อ :

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

เนื้อหา :

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา

รูปภาพ :

ไม่มีรูปภาพ

ไฟล์แนบ :

ไฟล์แนบ

วัน/เวลา :

วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2566

กลับ