Loading...

โรงพยาบาลเชียงยืน

เป็นสถานบริการสุขภาพที่มีได้มาตรฐาน ประชาชนมีสุขภาพดี บุคลากรมีความสุข

ทุกภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน

หัวข้อ :

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

เนื้อหา :

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)

รูปภาพ :

ไม่มีรูปภาพ

ไฟล์แนบ :

ไฟล์แนบ

วัน/เวลา :

วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2566

กลับ