Loading...

โรงพยาบาลเชียงยืน

เป็นสถานบริการสุขภาพที่มีได้มาตรฐาน ประชาชนมีสุขภาพดี บุคลากรมีความสุข

ทุกภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน

หัวข้อ :

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)

เนื้อหา :

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา

รูปภาพ :

ไม่มีรูปภาพ

ไฟล์แนบ :

ไฟล์แนบ

วัน/เวลา :

วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2566

กลับ