Loading...

โรงพยาบาลเชียงยืน

เป็นสถานบริการสุขภาพที่มีได้มาตรฐาน ประชาชนมีสุขภาพดี บุคลากรมีความสุข

ทุกภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน

หัวข้อ :

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างต.ค.65

เนื้อหา :

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) เดือน ตุลาคม 2565

รูปภาพ :

ไม่มีรูปภาพ

ไฟล์แนบ :

ไฟล์แนบ

วัน/เวลา :

วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2565

กลับ